Javascript is required

2021. aastal osales Eesti Advokatuur jätkuvalt Euroopa Liidu Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE) tegevuses. Advokatuuri esindajate koosseis CCBE komiteedes ja töögruppides oli:

1. Delegatsiooni juht – Kadri Kallas ;
2. Äriõigus – Maivi Ots;
3. Kutse-eetika – Indrek Sirk;
4. Kriminaalõigus – Jaanus Tehver
5. Õiguselukutse ja õigusteenuse tulevik – Jaanus Tehver
6. Rahapesu tõkestamine – Toomas Vaher;
7. Euroopa eraõigus – Ene Soop;
8. Õigusteenuse kvaliteet – Merit Aavekukk-Tamm
9. Euroopa advokaatide andmebaas – Merit Aavekukk-Tamm ;
10. Euroopa Läbipaistvusregister – Merit Aavekukk-Tamm

Lisaks arvukatele CCBE päringutele ja küsimustikele, mis on suunatud CCBE tegevuses vajavate otsuste eelnõude või seisukohtade väljatöötamiseks, on advokatuur vastanud ka teiste riikide advokatuuride päringutele Eesti seadusandluse ja regulatsioonide kohta. Ka 2021. aastal laekus päringuid COVID-19 haigusest põhjustatud pandeemilise olukorraga seonduvalt, eeskätt digitaliseeritud õigusemõistmise ja õigusteenuse osutamise vallas.

Eesti Advokatuuri esindasid:
– CCBE Eesti delegatsiooni juht ning juhatuse liige Kadri Kallas 11.02.2021 CCBE alalise komitee istungi videokonverentsil
– Esimees Jaanus Tehver 12.02.2021 49. Euroopa Advokatuuride Presidentide videokonverentsil
– CCBE Eesti delegatsiooni juht ning juhatuse liige Kadri Kallas 26.03.2021 CCBE alalise komitee istungi videokonverentsil
– CCBE Eesti delegatsiooni juht ning juhatuse liige Kadri Kallas 21.05.2021 CCBE plenaaristungi videokonverentsil
– Vandeadvokaadid Jüri Leppik ja Aet Bergmann 07.-11.06.2021 Saksa Advokaatide Ühingu poolt videokonverentsi teel läbi viidud Saksa Advokaatide Ühingu 2021. aastakonverentsil
– Esimees Jaanus Tehver, aseesimees Imbi Jürgen ning kantsler Leen Eenpalu 26.08.-28.08.2021 toimunud Nordic-Baltic Presidential kohtumisel
– CCBE Eesti delegatsiooni juht ning juhatuse liige Kadri Kallas 21.09.2021 CCBE alalise komitee istungi videokonverentsil
– Vandeadvokaat Toomas Prangli 20.10.2021 Pariisi advokatuuri poolt korraldatud konverentsil, kus CCBE ja Euroopa Komisjoni esindajad tutvustasid erinevaid initsiatiive juristkonda puudutavates regulatsioonides ning advokatuuri esindaja andis ülevaate advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistuse süsteemist.
– Vandeadvokaat Carri Ginter 22.10.2021 Euroopa Inimõiguste Kohtu ja CCBE liikmesriikide vahelisel kohtumisel, mille eesmärgiks oli institutsioonide vahelise dialoogi parendamine ja laiendamine. Carri Ginter tutvustas Eesti kohtumenetluste digitaliseerimise protsessi ning selle edukust kohtuasjade menetlemisel.

– CCBE Eesti delegatsiooni juht ning juhatuse liige Kadri Kallas 10.12.2021 CCBE plenaaristungi videokonverentsil

07.09.2021 külastasid advokatuuri Riigikohtu koordineerimisel EJTN Short-Term programmi raames väliskohtunikud Saksamaalt, Rumeeniast ja Prantsusmaalt. Külalistele tehti esitlus ja anti ülevaade advokatuuri tööst ning vahetati kogemusi advokaatide ja kohtunike tööga seonduvalt.

24.09.2021 külastasid advokatuuri Euroopa Justiitskoolitusvõrgustiku prokuröride vahetusprogrammi raames välisprokurörid Saksamaalt, Itaaliast, Poolast, Rumeeniast ja Horvaatiast.

Advokatuur koos paljude teiste CCBE liikmetega avaldas toetust Afganistani ohustatud advokaatidele.

Advokatuur toetas Euroopa Õigusakadeemia koolitusprojekti „Euroopa Liidu õiguse konkurss noortele advokaatidele“ toetuskirjaga osas, mis hõlmab endas koolitusinfo levitamist liikmeskonna seas ja koolitusel osaleda soovijate avalduste kogumist.

Advokatuur toetas toetuskirjaga TalTech ja Brüsseli Vrije Ülikooli projekti „Conflict Resolution with Equitative Algorithms II” (CREA II). Projekti eesmärgiks on tutvustada ja arendada tehisintellektil põhinevaid tööriistu, mille eesmärk on isikuid aidata vaidluste lahendamisel läbi uuenduslike algoritmide.