Javascript is required

European Judicial Training Report

Hästi koolitatud justiitsspetsialistid mängivad olulist rolli nii kõigi ELi kodanike ja ettevõtete õigusemõistmise tagamisel kui ka meie ühiste väärtuste, nagu põhiõigused ja õigusriik, kaitsmisel. see kehtib veelgi enam, võttes arvesse erinevaid väljakutseid, millega oleme viimastel aastatel silmitsi seisnud, ning meie riiklikke ühiskondi ja kohtusüsteeme mõjutavate arengute kiirust. Õigusalane koolitus võib aidata justiitsspetsialistidel nende esilekerkivate väljakutsetega toime tulla ja ELi õigustikuga sammu pidada.

Euroopa Komisjon jätkab oma eesmärki ajakohastada ja digitaliseerida kohtusüsteeme ning toetada liikmesriike ja koolituse pakkujaid nende jõupingutustes Euroopa õigusalase koolituse vallas. Komisjon andis 2021-2024 strateegias uue tõuke justiitsspetsialistide koolituse hoogustamiseks, õigusharidusest kaugemale jõudmiseks ja erialaste oskuste arendamise toetamiseks.

Lähemalt koolituste kohta saab lugeda allolevates raportites.

European judical training report 2022

European judicial training report 2019

European judicial training report 2018