Javascript is required

Õigusriigi eest

Eesti Advokatuur on avalik-õiguslik kutseühendus, mis korraldab õigusteenuste osutamist era- ja avalikes huvides ning kaitseb advokaatide kutsealaseid õigusi. Advokatuur juhindub oma tegevuses seadustest, advokatuuri organite õigusaktidest ja headest tavadest.

Loe lähemalt

Advokatuuri struktuur

Advokatuur on kutseorganisatsioon, mis tegutseb oma organite kaudu. Tutvu lähemalt üldkogu, juhatuse, esimehe, revisjonikomisjoni, aukohtu ja kutsesobivuskomisjoni ülesannetega.

Vaata lähemalt

Miks valida advokaat?

Advokaat seisab sinu õiguste eest ja aitab sul vaidlusi ja probleeme ennetada ja lahendada. Advokaat on sooritanud advokaadieksami ja vastu võetud advokatuuri liikmeks.

Vaata lähemalt

Advokatuuri koolitused

Tutvu advokatuuri koolituskava ja osalemistingimustega ning saa uusi vajalikke teadmisi ja oskusi oma ala tipp-ekspertidelt.

Vaata lähemalt

Advokatuuri üritused

Kalender