Javascript is required
  • 1992.a oktoobris sai Eesti Advokatuur International Bar Association (www.ibanet.org) täieõiguslikuks liikmeks. IBA-l on märkimisväärsed teadmised ülemaailmse õigusringkonna abistamisel ning oma ülemaailmse liikmeskonna kaudu mõjutab see rahvusvahelise õiguse reformi arengut ja kujundab advokaadikutse tulevikku kogu maailmas. Praegune liikmeskond koosneb enam kui 80 000 individuaalsest rahvusvahelisest advokaadist ning umbes 190 advokatuurist ja advokaadiühingust enam kui 170 riigis.
  • Rahvusvaheline Noorte Advokaatide Organisatsioon (AIJA) – AIJA on ainuke ülemaailmne ühendus, mis on pühendunud 45-aastastele ja noorematele juristidele ja ettevõttesisestele nõustajatele. Alates 1962. aastast pakub AIJA noortele juristidele silmapaistvaid rahvusvahelisi võimalusi võrgustike loomiseks, õppimiseks ja arenemiseks.
    AIJA statuudi leiad siit.
  • Alates 2008. a septembrist on advokatuuri kantsler CEEBA (Chief Executives of European Bar Associations) ehk Euroopa advokatuuride tegevjuhtide assotsiatsiooni täieõiguslik liige. Regulaarsete kohtumiste ja arutelude kaudu teevad CEEBA liikmed koostööd, et luua ühine platvorm õiguspraktika ja koolituse parimate tavade vahetamiseks ning ühist huvi pakkuvate asjakohaste valdkondade käsitlemiseks.