Javascript is required

Advokatuur osaleb aktiivselt õigusloomes ning avaldab läbi juhatuse ning erialakomisjonide arvamust erinevate seaduse väljatöötamiskavatsuse, seaduseelnõude ning muude õigusdokumentide osas.


Kriminaalmenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seadus
(kohtumenetluse otstarbekamaks muutmine)

Rahandusministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks kriminaalmenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse  (kohtumenetluse otstarbekamaks muutmine) kohta.

Palun leidke seletuskiri.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 19. augustiks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse.

Palun leidke väljatöötamise kavatsus.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 21. augustiks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Eesti Advokatuuri seisukohad soolise võrdsuse ja võrdsete võimaluste seaduse eelnõu osas

Palun leidke eelnõu.

Palun leidke advokatuuri tööõiguse komisjoni seisukohad.

 

Korrakaitseseaduse muutmise seaduse väljatöötamiskavatsus

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks korrakaitseseaduse muutmise seaduse väljatöötamiskavatsuse.

Palun leidke väljatöötamiskavatsus ja VTK lisa 1 ning lisa 2.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 5. septembriks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Riigilõivuseaduse muutmise eelnõu

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks riigilõivuseaduse muutmise eelnõud.

Palun leidke eelnõu ja  seletuskiri.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 10. juuliks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

Palun leidke advokatuuri seisukoht.

 

Väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise eelnõu (tuletisinstrumentide regulatsioon)

Rahandusministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise eelnõu  (tuletisinstrumentide regulatsioon).

Palun leidke eelnõu,  seletuskiri, seletuskirja lisa 1 (vastavustabel), seletuskirja lisa 2 (rakendusaktide kavandid).

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 26. juuliks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse eelnõu

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks Tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse eelnõu kohta.

Palun leidke eelnõu,  seletuskiri, lisa 1, lisa 2, lisa 3, lisa 4, lisa 5, lisa 6, lisa 7, lisa 8, lisa 9, lisa 10.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 3. juuliks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

Palun leidke Riigikantselei vastuskiri ja advokatuuri küsimused ning advokatuuri seisukohad.

 

Erakonnaseaduse jt seaduste muutmise seaduse eelnõu

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks Erakonnaseaduse jt seaduste muutmise seaduse eelnõu.

Palun leidke eelnõu ja  seletuskiri.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 10. juuliks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Riigilõivuseaduse muutmise eelnõu

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks Riigilõivuseaduse muutmise eelnõu.

Palun leidke eelnõueelnõu lisa ja seletuskiri.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 27. juuniks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

KrMS ja KrMSRS muutmise seaduse eelnõu (arestitud vallasasja tagastamine)

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks KrMS ja KrMSRS muutmise seaduse eelnõu (arestitud vallasasja tagastamise) kohta.

Palun leidke seaduse eelnõu ja seletuskiri.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 25. juuniks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta.

Palun leidke eelnou ja seletuskiri.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 19. juuniks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

Palun leidke advokatuuri seisukoht.

 

Notariaalselt tõestatud volikirjade registri asutamine (väljatöötamiskavatsus)

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks notariaalselt tõestatud volikirjade registri asutamise väljatöötamiskavatsuse kohta.

Palun leidke väljatöötamiskavatsus.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 27. juuniks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Uue tarbijakrediidi direktiivi (2023/2225/EL) ülevõtmise valikute kohta

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks uue tarbijakrediidi direktiivi (2023/2225/EL) ülevõtmise valikute kohta.

Palun leidke direktiiv

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 15. juuliks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Kõigi isikute kaitsmist kadunuks jääma sundimise eest käsitleva rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks kõigi isikute kaitsmist kadunuks jääma sundimise eest käsitleva rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu kohta.

Palun leidke seaduse eelnõu, toimetatud tõlge inglise keelest eesti keelde, seletuskiri.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 19. juuniks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Eesti Advokatuuri seisukohad eelnõu 400 SE osas

Palun leidke advokatuuri seisukohad.

 

Kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu.

Palun leidke eelnõu, seletuskiri ja rakendusakti kavand.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 21. maiks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

Palun leidke advokatuuri seisukoht seisukoht.

 

Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (sanktsiooniväärteod)

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (sanktsiooniväärteod) eelnõu.

Palun leidke eelnõu ja seletuskiri.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 28. aprilliks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 384 SE

Palun leidke Riigikogu majanduskomisjoni teatis, advokatuuri arvamus konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 384 SE kohta, advokatuuri haldusõiguse komisjoni arvamus, advokatuuri põhiõiguste kaitse komisjoni arvamus, advokatuuri konkurentsiõiguse komisjoni arvamus,

 

Palun leidke advokatuuri arvamus siit.

 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi algatus praktikalepingute kohta

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi algatuse praktikalepingute kohta.

Palun leidke Impact Assessment Annexes Trainees Directive and CR, COM SWD Subsidiarity grid, Council Recommendation on Quality Framework for Traineeships, COM SWD Summary of Impact Assessment Trainees Directive and CR, COM SWD Impact Assessment Trainees Directive and CR, COM RSB opinion Quality Traineeship, Traineeships Directive.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 18. aprilliks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Välishuvide esindamise direktiivi eelnõu

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks välishuvide esindamise direktiivi eelnõu kohta.

Palun leidke eelnõu ja pressiteade.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 24. aprilliks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Eesti seisukohad Euroopa Liidu siseturu tuleviku kohta

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks Eesti seisukohad Euroopa Liidu siseturu tuleviku kohta.

Palun leidke Eesti seisukohad EL poliitika kohta aastateks 2023-2025.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 22. aprilliks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Direktiivi (EL) 2023/2673 ülevõtmise valikute kohta

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks direktiivi (EL) 2023/2673 ülevõtmise valikute kohta.

Palun leidke direktiiv.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 6. maiks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu laste seksuaalse väärkohtlemise direktiivi uusversioon

Justiitsministeerium on esitanud üleskutse arvamuse avaldamiseks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu laste seksuaalse väärkohtlemise direktiivi uusversiooni kohta.

Palun leidke direktiiv, pressiteade ning komisjoni poolt avaldatud küsimused ja vastused.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 11. aprilliks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Töölepingu seaduse muudatused seoses puhkuse aegumisega

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks töölepingu seaduse muudatused seoses puhkuse aegumisega eelnõu (vastav muudatus on lisatud avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu juurde).

Palun leidke eelnõu ja seletuskiri.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 25. märtsiks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Seisukoht Maksu- ja Tolliameti juhendi „Debt push-down tehingute maksukäsitlus“ eelnõu osas

Advokatuuri maksuõiguse komisjon on avaldanud seisukohad Maksu- ja Tolliameti juhendi „Debt push-down tehingute maksukäsitlus“ eelnõu osas.

Palun leidke advokatuuri seisukoht.

 

Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduse muutmise seaduse (trahviühiku suurendamine) eelnõu

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduse muutmise seaduse (trahviühiku suurendamine) eelnõu.

Palun leidke kaaskiri ja seletuskiri.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 19. märtsiks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

Palun leidke advokatuuri seisukoht.

 

Nõuded väärtpaberite pakkumise teabedokumendile

Rahandusministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks “Nõuded väärtpaberite pakkumise teabedokumendile” määruse eelnõu.

Palun leidke eelnõu ja seletuskiri

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 22. märtsiks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Välisinvesteeringute määruse ettepanek

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks välisinvesteeringute määruse ettepaneku.

Palun leidke ettepanek ja lisad.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 22. märtsiks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Tarbijakaitseseaduse, riigilõivuseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks tarbijakaitseseaduse, riigilõivuseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu.

Palun leidke eelnõu, seletuskiri, lisa 1, Lisa 2, ja Lisa 3.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 4. märtsiks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (kohtuhaldusmudel) väljatöötamiskavatsus

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (kohtuhaldusmudel) väljatöötamiskavatsuse.

Palun leidke VTK.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 22. veebruariks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

Palun leidke advokatuuri seisukohad.

 

Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (kutsesaladusega seotud ametiprivileegide kaitse tõhustamine kriminaalmenetluses) väljatöötamiskavatsus

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (kutsesaladusega seotud ametiprivileegide kaitse tõhustamine kriminaalmenetluses) väljatöötamiskavatsuse.

Palun leidke eelnõu VTK.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 19. veebruariks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

Palun leidke advokatuuri seisukohad.

 

Vangistusseaduse muutmise eelnõu

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks vangistusseaduse muutmise eelnõu.

Palun leidke seletuskiri, eelnõu, ja rakendusakti kavand.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 9. veebruariks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Reklaamiseaduse muutmise seduse eelnõu väljatöötamiskavatsus

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks reklaamiseaduse muutmise seaduse VTK, mis pakub välja erinevad lahendused kehtivas seaduses esinevate probleemide lahendamiseks nii, et tagatud oleksid piirangute algselt seatud eesmärgid (sh tarbijakaitse, rahvatervise kaitse jm) ning et tulemusena tekiks ajaga kaasas käiv regulatsioon, reklaami tehakse vastutustundlikult, seaduses on vaid tõesti vajalikud, eesmärgipärased piirangud, kasutajad saavad reeglitest aru ning järelevalve piirangute üle on mõistlikult võimalik ja tõhus.

Palun leidke eelnõu muutmise VTK ja kaaskiri.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame VTK punktis 6 esitatud küsimustele 27. veebruariks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb migrantide smugeldamist

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb migrantide smugeldamist.

Palun leidke avaldatud algatus.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 31. jaanuariks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Halduskohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (kohtumenetluse avalikkus)

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks halduskohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu.

Palun leidke eelnõu ja seletuskiri.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 14. veebruariks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

Palun leidke advokatuuri seisukohad.

 

2015. aasta pakettreiside direktiivi (PTD) muudatusettepanekud

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks 2015. aasta pakettreiside direktiivi (PTD) muudatusettepanekute kohta.

Palun leidke direktiivi muudatusettepaneku tekst, komisjoni pressiteade ja lühike kokkuvõte, küsimused-vastused, mõjuhinnang ettepanekule ja võrdluseks kehtiv PTD.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 19. jaanuariks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2004. a määruse nr 46 „ Ringkonnaprokuratuuride asukoha
ja tööpiirkonna kehtestamine“ muutmine

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2004. a määruse nr 46 „Ringkonnaprokuratuuride asukoha ja tööpiirkonna kehtestamine“ muutmise määruse eelnõu.

Palun leidke eelnõu, kaaskiri ja seletuskiri.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 12. jaanuariks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise raamistiku läbivaatamine

Euroopa komisjon on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise raamistiku muudatusettepanekud.

Palun leidke ettepanek 1, ettepanek 2 ja soovitus.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 7. detsembriks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse.

Palun leidke väljatöötamiskavatsus.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 5. detsembriks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse väljatöötamiskavatsus

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse väljatöötamiskavatsuse.

Palun leidke väljatöötamiskavatsus.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 6. detsembriks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

Palun leidke advokatuuri seisukohad.

 

Äriregistri seaduse muutmise seaduse väljatöötamiskavatsus

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks äriregistri seaduse muutmise seaduse väljatöötamiskavatsuse.

Palun leidke väljatöötamiskavatsus.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 22. novembriks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

Palun leidke advokatuuri seisukohad.

 

Korruptsioonivastase seaduse muutmise eelnõu

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks korruptsioonivastase seaduse muutmise eelnõu.

Palun leidke eelnõu.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 27. novembriks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Krediidiinkassode ja -ostjate seaduse eelnõu

Rahandusministeerium on esitanud teistkordseks kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks krediidiinkassode ja ostjate seaduse eelnõu.

Palun leidke eelnõu, seletuskiri ja märkuste tabel.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 8. novembriks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus äritehingutes esinevate hilinenud maksete
tõkestamise eelnõu

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu äritehingutes esinevate hilinenud maksete
tõkestamise kohta.

Palun leidke määruse eelnõu ja taustamaterjalid.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 23. novembriks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Tuletis ja repotehingute parandamise regulatsiooni väljatöötamiskavatsus

Rahandusministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks tuletis ja repotehingute parandamise regulatsiooni väljatöötamiskavatsuse (VTK). 

Palun leidke regulatsiooni VTK.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 30. oktoobriks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Maksejõuetuseavalduse esitamisel ja võlgade ümberkujundamise menetluses kasutatavate vormide kehtestamise muutmise määruse eelnõu

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks maksejõuetusavalduse esitamisel ja võlgade ümberkujundamise menetluses kasutatavate vormide kehtestamise muutmise määruse eelnõu kohta.

Palun leidke määruse eelnõuseletuskirilisa 1lisa 2lisa 3lisa 4lisa 6, näidisvorm 1 ja näidisvorm 2.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 18. oktoobriks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Kuriteoohvrite direktiivi eelnõu

Sotsiaalministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks kuriteoohvrite direktiivi eelnõu kohta.

Palun leidke direktiivi eelnõu.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 3. oktoobriks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni lepingu õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades denonsseerimise seaduse eelnõu

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni lepingu õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades denonsseerimise seaduse eelnõu.

Palun leidke eelnõu ja seletuskiri.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 6. oktoobriks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

Palun leidke advokatuuri seisukohad.

 

EL direktiivi ettepanek Euroopa piiriüleste ühenduste kohta

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks EL direktiivi ettepaneku Euroopa piiriüleste ühenduste kohta.

Palun leidke direktiivi eelnõu ja pressiteade.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 18. oktoobriks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Energiaharta leping

Kliimaministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks energiaharta lepingu eelnõud.

Palun leidke eelnõu1 ja eelnõu2.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 6. septemberiks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Krüptovaraturu seaduse eelnõu

Rahandusministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks krüptovaraturu seaduse eelnõu.

Palun leidke eelnõu ja seletuskiri.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 14. septemberiks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

Palun leidke advokatuuri seisukohad.

 

Halduskohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (kohtumenetluse tõhustamine) väljatöötamise kavatsus

Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks halduskohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (kohtumenetluse tõhustamine) väljatöötamise kavatsuse.

Palun leidke eelnõu.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 6. septembriks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

Palun leidke maksuõiguse komisjoni seisukoht ja haldusõiguse komisjoni seisukoht.

 

Konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu   

Justiitsministeerium on esitanud arvamuse avaldamiseks konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu.

Palun leidke eelnõu, seletuskiri ja rakendusakti kavand.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 23. augustiks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

Palun leidke konkurentsiõiguse komisjoni seisukoht.

 

TsMS jt seaduste muutmise (kollektiivse esindushagi menetluse loomine) eelnõu  

Justiitsministeerium on esitanud arvamuse avaldamiseks TsMS jt seaduste muutmise (kollektiivse esindushagi menetluse loomine) eelnõu.

Palun leidke eelnõu, seletuskiri, rakendusakti kavand.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 17. augustiks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Euroopa Komisjoni kestliku rahastamise paketi algatused

Euroopa Komisjon on esitanud kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks kestliku rahastamise algatuse paketi.

Palun leidke algatuse pakett.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 7. augustiks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumisega seotud menetluseeskirjade ühtlustamine

Justiitsministeerium on esitanud arvamuse avaldamiseks Euroopa Komisjoni määruse, millega täpsustatakse täiendavalt isikuandmete kaitse üldmäärusega jõustumisega seotud menetluseeskirju. Ettepaneku leiate eelnõude infosüsteemist ja Euroopa Komisjoni veebilehelt

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 9. augustiks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Haavatavate täiskasvanute piiriülene kaitse

Justiitsministeerium on esitanud arvamuse avaldamiseks Euroopa Komisjoni haavatavate täiskasvanute piiriülest kaitset käsitleva algatuse ettepanekud. Järgnevatelt linkidelt leiate Nõukogu määruse ettepanekuNõukogu otsuse ettepaneku ja mõjude analüüsi dokumendi inglise keelse raporti.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame 29. augustiks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee

 

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud äriühingute kestlikkusalase hoolsuskohustuse direktiivi (CSDD) kohta 

Euroopa Parlament kiitis 01.06.2023 lõplikud muudatusettepanekud ametlikult heaks ning need on parlamendi kodulehel avalikult kättesaadavad.

Justiitsiministeeriumi on teinud lühikese ülevaate olulistemast Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutest sätete kohta, millele Eesti on seni enim tähelepanu pööranud. Kokkuvõte leiate siit.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet juba esitatud märkustele ootame 22. augustiks e-postiaadressile merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee.