Javascript is required

2020. aastal osales Eesti Advokatuur jätkuvalt Euroopa Liidu Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE) tegevuses. Advokatuuri esindajate koosseis CCBE komiteedes ja töögruppides on:

 1. Delegatsiooni juht – Kadri Kallas;
 2. Õigusabi kättesaadavus – Madis Päts;
 3. Kutsekindlustus – Madis Päts;
 4. Äriõigus – Maivi Ots;
 5. Kutse-eetika – Indrek Sirk;
 6. Kriminaalõigus – Jaanus Tehver;
 7. Rahapesu tõkestamine – Toomas Vaher;
 8. Euroopa eraõigus – Ene Soop;
 9. European Transparency Register Working Group – Merit Aavekukk-Tamm
 10. Õiguselukutse ja õigusteenuse tulevik – Jaanus Tehver.

Lisaks arvukatele CCBE päringutele ja küsimustikele, mis on suunatud CCBE tegevuses vajalike otsuste eelnõude või seisukohtade väljatöötamiseks, on Eesti Advokatuur vastanud teiste riikide advokatuuride päringutele Eesti seadusandluse ja regulatsioonide kohta. 2020. aastal laekus suurel hulgal päringuid COVID-19 haigusest põhjustatud pandeemilise olukorraga seonduvalt, eeskätt digitaliseeritud õigusemõistmise ja õigusteenuse osutamise vallas.

Pandeemiaga seoses viidi mitmed välisriikides toimunud üritused läbi videokonverentsina, kuid osad kohtumised otsustati siiski täielikult tühistada ning edasi lükata.

Eesti Advokatuuri esindasid:

 • Advokatuuri esimees Jaanus Tehver 20.02.2020 Viinis toimunud CCBE alalise komitee istungil
 • Advokatuuri esimees Jaanus Tehver 20.-22.02.2020 Viinis toimunud 48. Euroopa advokatuurijuhtide konverentsil
 • CCBE Eesti delegatsiooni juht ning juhatuse liige Kadri Kallas 05.2020 CCBE alalise komitee istungi videokonverentsil
 • Vandeadvokaadid Jüri Leppik ja Aet Bergmann 15.-19.06.2020 Saksa Advokaatide Ühingu poolt videokonverentsi teel läbi viidud Saksa Advokaatide Ühingu 2020. aastakonverentsil
 • Aseesimees Imbi Jürgen 09.06.2020 toimunud Saksamaa Advokatuuri poolt korraldatud videokonverentsil „COVID-19 – õiguselukutse probleemküsimus“
 • CCBE Eesti delegatsiooni juht ning juhatuse liige Kadri Kallas 06.2020 CCBE alalise komitee istungi videokonverentsil
 • CCBE Eesti delegatsiooni juht ning juhatuse liige Kadri Kallas 04.09.2020 CCBE plenaaristungi videokonverentsil
 • CCBE Eesti delegatsiooni juht ning juhatuse liige Kadri Kallas 11.2020 CCBE alalise komitee erakorralise istungi videokonverentsil
 • CCBE Eesti delegatsiooni juht ning juhatuse liige Kadri Kallas 27.11.2020 CCBE plenaaristungi videokonverentsil

22.09.2020 külastasid Eesti Advokatuuri Riigikohtu koordineerimisel EJTN Short-Term programmi raames hollandi kriminaalkohtunik Leon Hangx ja saksa halduskohtunik dr. Arne Benedikt Galahad Habel. Kohtumisel osalesid advokatuuri esimees Jaanus Tehver ja jurist Merit Aavekukk-Tamm. Külalistele tehti esitlus ja anti ülevaade advokatuuri tööst ning vahetati kogemusi advokaatide ja kohtunike tööga seonduvalt.

Eesti Advokatuur ühines järelhüüdega Türgi advokaadile Ebru Timtik`ule, kes lahkus 27.08.2020 näljastreigi tagajärjel peale järjekindlat, kuid kahjuks tulemusteta nõudmisest õiglaste kohtuprotsesside ja õigusemõistmise järele Türgis.

Samuti avaldas Eesti Advokatuur toetust Euroopa advokatuuride resolutsioonile õigusriigi kaitseks ning CCBE avaldusele seoses 30. aasta täitumisega ÜRO põhiprintsiipide vastuvõtmise osas advokaatide rolli kohta.