Javascript is required

1.mail 2004.a sai Eesti Advokatuur CCBE (Euroopa Liidu Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu) täisliikmeks seoses Eesti Vabariigi vastuvõtmisega Euroopa Liidu liikmeks.

Eesti Advokatuur osaleb aktiivselt CCBE (www.ccbe.eu) tegevuses, vastates erinevatele CCBE uuringutele ja küsimustikele ning osaledes CCBE alalise komitee ja töögruppide istungitel.

Eesti Advokatuuri esindajad CCBE’s:

Delegatsiooni juht – Kadri Kallas

Esindajad CCBE komiteedes, töögruppides:

Delegatsiooni juht – Kadri Kallas
Kriminaalõigus- Elmer Muna;
Õiguselukutse ja õigusteenuse tulevik – Imbi Jürgen;
Rahapesu tõkestamine- Toomas Vaher;
Euroopa eraõigus- Ene Soop;
Õigusteenuse kvaliteet – Merit Aavekukk-Tamm;
Euroopa advokaatide andmebaas – Merit Aavekukk-Tamm;
Euroopa Läbipaistvusregister – Merit Aavekukk-Tamm.

CCBE liikmed
CCBE põhikiri
CCBE eetikakoodeks

CCBE uudiskirjad on kättesaadavad SIIT.

Euroopa tuumpõhimõtete harta ja eetikakoodeks Euroopa advokaatidele – parandatud versioon

A Lawyer’s Guide to Detecting and Preventing Money Laundering

CCBE Guide The European Court of Human Rights – questions and answers for lawyers

CCBE Guidance on the use of remote working tools by lawyers and remote court proceedings

Annex analyses of videoconferencing tools

CCBE recommendations on the protection of client confidentiality within the context of surveillance activities

CCBE guidance on improving the IT security of lawyers against unlawful surveillance

Practical Guidance for Advocates before the Court of Justice in Preliminary Reference Cases

CCBE juhend: elektronside ja internet

CCBE juhend: kliente eelotsuseasjades Euroopa Kohtus esindavatele advokaatidele

Euroopa advokaatide eetikakoodeksi selgitav memorandum

Handbook on access to justice

Overview of the CCBE’ structure and roles 2023