Javascript is required

Kui advokaadi kutsetegevusele on etteheiteid, saab tema peale esitada kaebuse Eesti Advokatuuri aukohtule. Aukohus arutab kaebusi advokaatide peale vähemalt kolmeliikmelises kooseisus, aukohtu istungid toimuvad iga 2-3 nädala tagant.

Aukohus:

Rikkumise tuvastamise korral on aukohtul võimalik:

 • juhtida advokaadi tähelepanu rikkumisele;
 • teda noomitada;
 • advokaati trahvida;
 • peatada tema kutsetegevus kuni 1 aastaks;
 • heita advokaat advokatuurist välja.

Aukohus on 7-liikmeline:

 • 4 vandeadvokaati (vähemalt 10 aastat tegutsenud, valitakse advokatuuri üldkogul);
 • 2 kohtunikku (valitakse kohtunike täiskogul);
 • 1 õigusteadlane (määrab õiguse õppesuunal magistrikraadi andev kõrgkool).

Aukohtu liikmed:

 • Andres Aavik (aukohtu esimees) – vandeadvokaat alates 20.02.1992
 • Liina Linsi – vandeadvokaat alates 20.02.1992
 • Tõnis Tamme – vandeadvokaat alates 06.06.2000
 • Mari Männiko – vandeadvokaat alates 30.01.2001
 • Aleksei Kelli – Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, intellektuaalse omandi õiguse professor
 • Ingeri Tamm – Tartu Ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik
 • Marget Henriksen – Harju Maakohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik

Asendusliikmed:

 • Erki Kergandberg – vandeadvokaat alates 04.12.2001
 • Carri Ginter – vandeadvokaat alates 26.08.2003
 • Rene Frolov – vandeadvokaat alates 02.12.2008
 • Heili Sepp – Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik
 • Anneli Soo  – Tartu Ülikool, karistusõiguse kaasprofessor

Aukohtu advokaatidest liikmed valiti advokatuuri üldkogul 19.03.2021 neljaks aastaks. Aukohtu kohtunikest liikmed valiti kohtunike XX täiskogul 04.06.2021 neljaks aastaks. Kohtunike volitused loetake pikenenuks uue liikme valimiseni täiskogu poolt. Ülikooli õigusteaduskonna nõukogu määras oma esindaja 2021. aastal neljaks aastaks.

Aukohtuga seotud küsimused: Jane Suur, jurist.