Javascript is required

Juhatus on advokatuuri alaliselt tegutsev juhtorgan. Juhatuses on vähemalt seitse liiget. Juhatus valitakse vandeadvokaatide seast kolmeks aastaks.

Aseesimees Peeter Kutman

 • tööülesanded tulenevalt kodukorra §-st 38
 • advokatuuri ja advokaadibüroode koostöö
 • advokaaditegevuse õigusliku raamistiku kaasajastamine
 • advokatuuri majandustegevuse ja eelarvega seotud küsimused
 • koostöö emeriitadvokaatide ja seenioritega
 • äriõiguse küsimused

Juhatuse liige Risto Hübner

 • IT ja küberturvalisus
 • andmekaitse
 • ühised teenused büroodele

Juhatuse liige Kadri Kallas

 • välissuhtlus, sh CCBE head of delegation
 • koolitused
 • eraõiguse küsimused
 • ühisüritused
 • ühised teenused büroodele
 • kommunikatsioon
Juhatuse liige Kaspar Lind

 • väljaspool Tallinna tegutsevate advokaatide sidustamine
 • karistusõigus ja süüteomenetlus
 • advokaadi kutsetagatised
Juhatuse liige Indrek Sirk

 • koostöö aukohtuga
 • juhatuse järelvalvetegevus
 • karistusõigus ja süüteomenetlus
 • kutsetagatised
Juhatuse liige Dmitri Školjar

 • riigi õigusabi
 • karistusõigus ja süüteomenetlus
 • kutsetagatised
Juhatuse liige Triin Toom

 • koostöö ENAÜ-ga, õigustudengitega
 • noorte advokaatide küsimused
 • kommunikatsioon
 • advokaaditetegevuse õigusliku raamistiku kaasajastamine
 • ühisüritused
 • välissuhtlus
Juhatuse liige Toomas Vaher
 • Kohtute Haldamise Nõukoja liige, kohtumenetluse küsimused
 • advokatuuri kohtuvaidlused
 • suhted riigiga
 • rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine, rahapesu tõkestamise nõukoja liige

 

Asendusliikmed: Villy Lopman, Margot Arnus

Juhatusega seotud küsimused: Leen Eenpalu, kantsler