Javascript is required

Üldkogu on advokatuuri kõrgeim organ. Üldkogusse kuuluvad kõik advokatuuri liikmed. Hääleõiguslikud on vandeadvokaadid.

Korralise üldkogu kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas.

Üldkogu otsused võetakse vastu avalikul hääletamisel, kui üldkogu ei otsusta teisiti.

2024. aasta advokatuuri üldkogu toimus 5. aprillil.

Eesti Advokatuuri esimehe Imbi Jürgeni üldkogul peetud kõne on järelvaadatav SIIN.

CCBE presidendi Pierre-Dominique Schupp’i tervitus video vahendusel on järelvaadatav SIIN.