Javascript is required

Üldkogu on advokatuuri kõrgeim organ. Üldkogusse kuuluvad kõik advokatuuri liikmed. Hääleõiguslikud on vandeadvokaadid.

Korralise üldkogu kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas.

Üldkogu otsused võetakse vastu avalikul hääletamisel, kui üldkogu ei otsusta teisiti.

2023. aasta advokatuuri üldkogu toimus 5. mail.