Javascript is required

Revisjonikomisjon kontrollib advokatuuri majandustegevust ning esimehe, juhatuse ja kantsleri asjaajamist. Revisjonikomisjon valitakse vandeadvokaatide seast vähemalt kolmeliikmelisena neljaks aastaks advokatuuri üldkogul.

19.03.2021. a üldkogul valitud revisjonikomisjoni liikmed:

  • Ene Ahas
  • Karen Root
  • Alla Jakobson

Revisjonikomisjon asendusliige on vandeadvokaat Pille Pettai.

Revisjonikomisjoniga seotud küsimused: Sirje Martin, pearaamatupidaja.