Javascript is required

Riigi õigusabi komisjon on Eesti Advokatuuri kodukorra § 6 lg 1 alusel moodustatud komisjon, mille tegevuse eesmärk on advokatuuri liikmete kaudu riigi õigusabi osutamise tagamisega seotud küsimustega tegelemine ning vajadusel ka ettepanekute koostamine seadusandluse ja praktika muutmiseks.

Komisjoni ülesanneteks on:

1) advokatuuri poolt riigi õigusabi osutamise korraldamise ja advokatuuri liikmete kaudu riigi õigusabi osutamise tagamisega seotud küsimustega tegelemine, sh õigusloome ja -praktika analüüsimine või selle korraldamine ning vajadusel ettepanekutekoostamine seadusandluse ja/või praktika muutmiseks;

2) omal algatusel või Advokatuuri organite taotlusel komisjoni eesmärgist lähtuvalt õigusaktide eelnõude analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine;

3) hinnangute andmine omal algatusel või Advokatuuri organite või liikmete taotlusel komisjoni eesmärgist lähtuvates küsimustes;

4) abi osutamine juhatusele komisjoni eesmärgist lähtuvates või sellega seonduvates küsimustes;

5) juhatuse ülesandel Eesti Advokatuuri esindamine komisjoni tegevusvaldkondi puudutavates küsimustes;

6) komisjoni eesmärgi ja ülesannetega seotud ühekordsete ülesannete täitmine.

Liikmed:

Eva Tibar – esimees
Andres Aavik
Karine Nersesjan
Mirjam Frey
Kadi Sitska
Anne Vissak
Anti Aasmaa

E-post: roakomisjon@advokatuur.ee