Javascript is required

Esimees esindab advokatuuri kõigis õigustoimingutes ning korraldab juhatuse tööd ja juhatab juhatuse istungeid. Esimees valitakse vandeadvokaatide seast kolmeks aastaks.

Esimees Imbi Jürgen

  • tööülesanded tulenevalt Eesti Advokatuuri kodukorra §-st 37;
  • suhted riigiga;
  • koostöö teiste õiguskutsete esindusorganisatsioonidega ja akadeemilise ringkonnaga;
  • kommunikatsioon;
  • advokaaditegevuse õigusliku raamistiku kaasajastamine;
  • välissuhtlus;
  • advokaadieksam, koostöö KSK-ga, kohtunikue koolitusnõukogu vaatleja.