Javascript is required

Advokatuuri kõrgeima tunnustuse pälvisid Hannes Vallikivi ja Urmas Ustav

Tänavusel advokatuuri aastapeol pälvisid vandeadvokaadid Hannes Vallikivi ja Urmas Ustav advokatuuri kõrgeima tunnustuse, Eesti Advokatuuri teenetemedali.

“Mõlemad teenetemärgi laureaadid on väga teenekate advokaatidena teinud nii advokatuuri kui Eesti ühiskonna jaoks palju rohkem, kui advokatuuri liikmelt tavapäraselt oodatakse,” selgitas Eesti Advokatuuri juhatus esimees Jaanus Tehver. “Ustav on 20-aastase tööga advokatuuri kutsesobivuskomisjonis seisnud Eesti õigusabi kvaliteedi eest. Vallikivi ühiskondlik ja akadeemiline tegevus on lähendanud advokaadikutset akadeemilisele maailmale ja advokatuuri ühiskonnale.”

Lextali partner Urmas Ustav rõhutas, et töö kolleege ühendava kutseorganisatsiooni heaks ei saa olla sund. “See kas tuleb sisemusest või ei tule,” selgitas ta. “Minu jaoks on 20 aastat advokaadieksamite vastuvõtmist ja tööd kutsesobivuskomisjonis pakkunud nii ohtralt meeldejäävaid kokkupuuteid noorte säravate kolleegidega kui ka katkematut täiendõpet hoidmaks kolleegidega sammu.” 

Advokaadibüroo Walless partneri Hannes Vallikivi kinnitusel äratab varasem teenetemärkide laureaatide nimekiri aukartust. “On suur au kuuluda samasse ritta niisuguste inimestega, kelle südameasjaks on olnud advokaadikutse ja advokatuuri hea maine ja ühiskondliku olulisuse eest seismine,” rõhutas ta.

Vandeadvokaat Hannes Vallikivi ja advokatuuri esimees Jaanus Tehver. Teenetemedali pälvinud Vallikivi kuulus advokatuuri juhatusse aastatel 2010-2018, neist kaks viimast aastat esimehena. Alates 2019. aastast on ta eetika- ja metoodikakomisjoni liige. Mitmete oluliste töögruppide ja projektide liikmena on ta oluliselt panustanud advokatuuri ja õigussüsteemi arengusse.

Vandeadvokaat Urmas Ustav ja advokatuuri esimees Jaanus Tehver. Ustav kuulus aastatel 2001-2021 advokatuuri kutsesobivuskomisjoni, viimased kümme aastat neist esimehena. Tema panus kutseeksamite korraldamisse ja advokaaditeenuse kvaliteedi tagamisse on olnud hindamatu.

Eesti Advokatuuri teenetemedali on seni pälvinud vaid 16 inimest, esimene teenetemärk anti 2003. aastal Aleksander Glikmanile.