Javascript is required

Eesti Advokatuuri teenetemedal antakse advokatuuri liikmetele või teistele isikutele juhatuse otsusel:

  • pikaajalise laitmatu töö ja eriti silmapaistvate saavutuste eest kutsetöös;
  • väljapaistva tööpanuse eest osalemisel advokatuuri organites;
  • Eesti Advokatuuri auliikmele;
  • isikutele, kellel on erilisi teeneid advokatuuri institutsiooni arendamisel.

Teenetemedali laureaadid:

1993 Sirje Must
2003 Aleksander Glikman
2003 Hasso Lepik
2003 Aino-Eevi Lukas
2003 Simon Levin
2004 Vello Sikut
2004 Aare Tark
2005 Kaido Pihlakas
2006 Toomas Luhaäär
2009 Jüri Raidla
2009 Uno Lõhmus
2013 Aivar Pilv
2016 Jaak Oja
2016 Üllar Talviste
2016 Andres Aavik
2016 Toomas Vaher
2017 Sten Luiga
2021 Hannes Vallikivi
2021 Urmas Ustav
2022 Ain Alvin
2022 Liina Linsi
2022 Paul Varul
2022 Kristel Voltenberg
2023 Jaanus Tehver
2024 Leon Glikman

Teenetemedali andmist reguleerib Eesti Advokatuuri sümboolika statuut.