Javascript is required

Emeriitadvokaadi nimetuse võib anda vandeadvokaadile, kes on:

  • saanud vanaduspensioniealiseks;
  • advokatuurist välja arvatud hiljemalt samaaegselt emeriitadvokaadi nimetuse andmisega;
  • tegutsenud vandeadvokaadina vähemalt 30 aastat;
  • panustanud Eesti Advokatuuri arengusse, olles valitud Eesti Advokatuuri valitavasse organisse (juhatus, esimees, aukohus, revisjonikomisjon, kutsesobivuskomisjon) või Eesti Advokatuuri üldkogu ja juhatuse poolt moodustatud nõuandva õigusega komisjonide koosseisu või muul moel aidanud kaasa advokatuuri arengule ja advokaadikutse maine tõstmisele;
  • olnud väärikas ja tunnustatud advokaat.

Eesti Advokatuuri emeriitadvokaadid

Aleksander Glikman Kaido Pihlakas
Glikman Alvin Advokaadibüroo Advokaadibüroo HETA
Maakri 25, 10145 Tallinn Peterburi tee 2f , 11415 Tallinn
Tel: 654 0100 Tel: 699 6611
Monika Mägi Henn Eomois
Advokaadibüroo Concordia Advokaadibüroo HansaLaw
Maakri 29 , 10145 Tallinn Gonsiori 7 , 10117 Tallinn
Tel: 626 2060 Tel: 660 3800
Peeter Lepik In Memoriam
28.08.1954 – 17.04.2021

Emeriitadvokaadi tunnistus nr 1 on 31.05.2016 juhatuse otsusega reserveeritud vandeadvokaat Väino-Rein Villikule (28.02.1936 -12.12.2015) kui ühele emeriitadvokaadi staatuse omistamise idee algatajale.

Emeriitadvokaadi statuut