Javascript is required

Eesti Advokatuuri liikmetel on võimalik läbida veebikoolitusi. Koolituste lingid leiate täiendusõppe portaalis iga koolituse lisainfo väljalt. Koolituse täpsemad teemad avanevad koolituse nimetusele vajutades.

Järelevaadatud veebikoolitused annavad punkte täiendusõppe aruandesse. Punktid arvestatakse sellesse aruandeaastasse, mil koolitus on veebis järelevaadatud.

 

JÄRELEVAADATAVAD KOOLITUSED VALDKONNITI

Kohustuslikud koolitused advokaatidele, kes riigi õigusabi korras esindavad alaealisi hooldusõiguse, suhtlusõiguse ja eestkoste seadmise asjades ning kriminaalasjades

 

Laste õigused (algne toimumiskuupäev 08.05.2020)
Lektor: Õiguskantsleri kantselei laste ja noorte õiguste osakonna vanemnõunik Kristi Paron

Laste küsitlemine (algne toimumiskuupäev 18.09.2020)
Lektor: Psühholoog, pereterapeut ja perelepitaja Anneli Liivamägi-Hitrov

Lapse arengupsühholoogia (algne toimumiskuupäev 13.11.2020)
Lektor: Tartu Ülikooli arengupsühholoogia osakonna juhataja ja arengupsühholoogia professor Tiia Tulviste, PhD

 

ERAÕIGUS

Äriregistri seaduse muudatused (algne toimumiskuupäev 02.11.2023). Lektor: Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees, kohtunik Urmas Volens.

Konkurentsiameti koolitus Eesti Advokatuurile (algne toimumiskuupäev 11.05.2023). Lektorid: Konkurentsiameti järelevalve osakonnajuhataja asetäitja Katrin Tasa ja ameti järelevalve osakonnajuhataja-peaökonomist Juhan Põldroos.

Seltsing, abikaasade varasuhted ja ühisvara jagamine (algne toimumiskuupäev 07.03.2024). Lektor: Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik Susann Liin

 

AVALIK ÕIGUS.

Riigikohtu halduskolleegiumi 2023. aasta lahendid. (algne toimumiskuupäev 01.02.2024) Koolitajad: Riigikohtu halduskolleegiumi kohtunik kohtunik Nele Parrest ja kolleegiumi nõunik Mattias Jõgi.

 

KARISTUSÕIGUS

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 2023. aasta lahendid (algne toimumiskuupäev 10.11.2023). Lektorid: Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik Velmar Brett ja nõunik Mario Truu.

 

ADVOKAADIKUTSE KOOLITUSED

Kutse-eetika veebikoolitus Läbiviijad: Advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat ning eetika- ja metoodikakomisjoni esimees Sten Luiga; Advokaadibüroo WALLESS vandeadvokaat ning eetika- ja metoodikakomisjoni liige Elmer Muna.

Infoturve advokaadibüroos – juhendi tutvustus(algne toimumiskuupäev 19.05.2023) Lektorid: infoturbe spetsialist Marje Salumets ja advokatuuri juhatuse liige, Advokaadibüroo Nordx Legal vandeaadvokaat Risto Hübner 

Rahapesu tõkestamine advokaadibüroos 2023 (algne toimumiskuupäev 21.09.2023) Lektorid: Ellex Raidla Advokaadibüroo vandeadvokaat Toomas Vaher ja Rahapesu Andmebüroo asejuht Markko Kard

Tehisintellekti võimalused ja ohud advokaaditöös (algne toimumiskuupäev 18.04.2024) Lektorid: MindTitan OÜ juhtiv andmeteadlane Sander Tars; Advokaadibürooo Nordx Legal vandeadvokaat ja Eesti Advokatuuri juhatuse liige Risto Hübner

 

OSKUSKOOLITUSED

Ajaplaneerimise meistriklass (algne toimumiskuupäev 05.10.2023) Lektor: Jakob Gill Produktiivsuskulbist.

Kuidas oleme valmis kriisiks? (algne toimumiskuupäev 09.02.2024). Koolitajad: Kaitseministeeriumi õigusosakonna juhataja Lauri Kriisa, Advokaadibüroo SORAINEN vandeadvokaat Kaupo Lepasepp, Jako Vernik ja Marius Kupper Päästeametist.