Javascript is required

Eesti Advokatuuri liikmetel on võimalik läbida veebikoolitusi. Koolituste lingid leiate täiendusõppe portaalis iga koolituse lisainfo väljalt. Koolituse täpsemad teemad avanevad koolituse nimetusele vajutades.

Järelevaadatud veebikoolitused annavad punkte täiendusõppe aruandesse. Punktid arvestatakse sellesse aruandeaastasse, mil koolitus on veebis järelevaadatud.

 

JÄRELEVAADATAVAD KOOLITUSED VALDKONNITI

Kohustuslikud koolitused advokaatidele, kes riigi õigusabi korras esindavad alaealisi hooldusõiguse, suhtlusõiguse ja eestkoste seadmise asjades ning kriminaalasjades

 

Laste õigused (algne toimumiskuupäev 08.05.2020)
Lektor: Õiguskantsleri kantselei laste ja noorte õiguste osakonna vanemnõunik Kristi Paron

Laste küsitlemine (algne toimumiskuupäev 18.09.2020)
Lektor: Psühholoog, pereterapeut ja perelepitaja Anneli Liivamägi-Hitrov

Lapse arengupsühholoogia (algne toimumiskuupäev 13.11.2020)
Lektor: Tartu Ülikooli arengupsühholoogia osakonna juhataja ja arengupsühholoogia professor Tiia Tulviste, PhD

 

ERAÕIGUS

Äriregistri seaduse muudatused (algne toimumiskuupäev 02.11.2023). Lektor: Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees, kohtunik Urmas Volens.

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi aktuaalne praktika (algne toimumiskuupäev 19.10.2023).  Lektor: Riigikohtu tsiviilkolleegiumi Kaupo Paal. Tähelepanu! Koolitus on järelevaadatav kuni 20.04.2024.

Konkurentsiameti koolitus Eesti Advokatuurile (algne toimumiskuupäev 11.05.2023). Lektorid: Konkurentsiameti järelevalve osakonnajuhataja asetäitja Katrin Tasa ja ameti järelevalve osakonnajuhataja-peaökonomist Juhan Põldroos

 

AVALIK ÕIGUS

Riigikohtu halduskolleegiumi 2022. aasta lahendid. (algne toimumiskuupäev 02.02.2023) Koolitajad Riigikohtu halduskolleegiumi kohtunik kohtunik Nele Parrest.ja kolleegiumi nõunik Mattias Jõgi. Koolitus on järelevaadatav kuni 31.03.2024

Riigikohtu halduskolleegiumi 2023. aasta lahendid. (algne toimumiskuupäev 01.02.2024) Koolitajad: Riigikohtu halduskolleegiumi kohtunik kohtunik Nele Parrest ja kolleegiumi nõunik Mattias Jõgi.

KARISTUSÕIGUS

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 2023. aasta lahendid (algne toimumiskuupäev 10.11.2023). Lektorid: Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik Velmar Brett ja nõunik Mario Truu.

 

KOMBINEERITUD ÕIGUSVALDKONNAD

Maksuõigus (algne toimumiskuupäev 06.04.2023) Lektorid: Maksu- ja Tolliameti juriidilise osakonna jurist valdkonnajuhi ülesannetes Maarja Silber; maksejõuetuse spetsialist Terje Kriiseman; Maksu- ja Tolliameti juriidilise osakonna erimenetlus tiimi I peajurist. Koolitus on järelevaadatav kuni 30.04.2024

 

ADVOKAADIKUTSE KOOLITUSED

Kutse-eetika veebikoolitus Läbiviijad: Advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat ning eetika- ja metoodikakomisjoni esimees Sten Luiga; Advokaadibüroo WALLESS vandeadvokaat ning eetika- ja metoodikakomisjoni liige Elmer Muna.

Sanktsioonid ja nende rakendamine (algne toimumiskuupäev 20.06.2022)

Lektor: Rahapesu Andmebüroo finantssanktsioonide ekspert Laura Aus

Infoturve advokaadibüroos – juhendi tutvustus(algne toimumiskuupäev 19.05.2023) Lektorid: infoturbe spetsialist Marje Salumets ja advokatuuri juhatuse liige, Advokaadibüroo Nordx Legal vandeaadvokaat Risto Hübner

Rahapesu tõkestamine advokaadibüroos 2023 (algne toimumiskuupäev 21.09.2023) Lektorid: Ellex Raidla Advokaadibüroo vandeadvokaat Toomas Vaher ja Rahapesu Andmebüroo asejuht Markko Kard

 

OSKUSKOOLITUSED

IT turbe põhialused(algne toimumiskuupäev 26.05.2022). Koolitaja: küberkaitse ekspert Klaid Mägi

Konfliktide lahendamine (algne toimumiskuupäev 21.04.2023). Koolitaja Jaanus Kangur
Ajaplaneerimise meistriklass (algne toimumiskuupäev 05.10.2023) Lektor: Jakob Gill Produktiivsuskulbist.

Kuidas oleme valmis kriisiks? (algne toimumiskuupäev 09.02.2024). Koolitajad: Kaitseministeeriumi õigusosakonna juhataja Lauri Kriisa, Advokaadibüroo SORAINEN vandeadvokaat Kaupo Lepasepp, Jako Vernik ja Marius Kupper Päästeametist.