Javascript is required

Eesti Advokatuuri liikmetel on võimalik läbida veebikoolitusi. Koolituste lingid leiate täiendusõppe portaalis iga koolituse lisainfo väljalt. Koolituse täpsemad teemad avanevad koolituse nimetusele vajutades.

Järelevaadatud veebikoolitused annavad punkte täiendusõppe aruandesse. Punktid arvestatakse sellesse aruandeaastasse, mil koolitus on veebis järelevaadatud.

 

JÄRELEVAADATAVAD KOOLITUSED VALDKONNITI

Kohustuslikud koolitused advokaatidele, kes riigi õigusabi korras esindavad alaealisi hooldusõiguse, suhtlusõiguse ja eestkoste seadmise asjades ning kriminaalasjades

 

Laste õigused (algne toimumiskuupäev 08.05.2020)
Lektor: Õiguskantsleri kantselei laste ja noorte õiguste osakonna vanemnõunik Kristi Paron

Laste küsitlemine (algne toimumiskuupäev 18.09.2020)
Lektor: Psühholoog, pereterapeut ja perelepitaja Anneli Liivamägi-Hitrov

Lapse arengupsühholoogia (algne toimumiskuupäev 13.11.2020)
Lektor: Tartu Ülikooli arengupsühholoogia osakonna juhataja ja arengupsühholoogia professor Tiia Tulviste, PhD

Vägivalla spetsiifiline vorm_vanemast võõrandamine (algne toimumiskuupäev 24.03.2023)
Lektor: kliiniline gestaltpsühhoterapeut Kaire Talviste (sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse MA)

 

ERAÕIGUS

Äriregistri seaduse muudatused (algne toimumiskuupäev 02.11.2023). Lektor: Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees, kohtunik Urmas Volens.

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi aktuaalne praktika (algne toimumiskuupäev 19.10.2023).  Lektor: Riigikohtu tsiviilkolleegiumi Kaupo Paal. Tähelepanu! Koolitus on järelevaadatav kuni 30.04.2024.

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2022. aasta lahendid (algne toimumiskuupäev 01.12.2022). Lektorid: Riigikohtu kohtunik, tsiviilkolleegiumi esimees Peeter Jerofejev ja tsiviilkolleegiumi kohtunik Tambet Tampuu

Konkurentsiameti koolitus Eesti Advokatuurile (algne toimumiskuupäev 11.05.2023). Lektorid: Konkurentsiameti järelevalve osakonnajuhataja asetäitja Katrin Tasa ja ameti järelevalve osakonnajuhataja-peaökonomist Juhan Põldroos

 

AVALIK ÕIGUS

Riigikohtu halduskolleegiumi 2022. aasta lahendid. (algne toimumiskuupäev 02.02.2023)Koolitajad Riigikohtu halduskolleegiumi kohtunik kohtunik Nele Parrest.ja kolleegiumi nõunik Mattias Jõgi.

 

KARISTUSÕIGUS

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 2023. aasta lahendid (algne toimumiskuupäev 10.11.2023). Lektorid: Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik Velmar Brett ja nõunik Mario Truu.

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 2022. aasta lahendid (algne toimumiskuupäev 03.11.2022). Lektorid: Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik Velmar Brett ja nõunik Mario Truu. Tähelepanu! Koolitus on järelevaadatav kuni 30.11.2023.

 

KOMBINEERITUD ÕIGUSVALDKONNAD

DNA ekspertiisid(algne toimumiskuupäev 20.10.2022) Lektor: Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi DNA osakonna juhataja Maarja Sadam. Tähelepanu! Koolitus on järelevaadatav kuni 30.11.2023.

Maksuõigus (algne toimumiskuupäev 06.04.2023) Lektorid: Maksu- ja Tolliameti juriidilise osakonna jurist valdkonnajuhi ülesannetes Maarja Silber; maksejõuetuse spetsialist Terje Kriiseman; Maksu- ja Tolliameti juriidilise osakonna erimenetlus tiimi I peajurist. 

 

ADVOKAADIKUTSE KOOLITUSED

Kutse-eetika veebikoolitus Läbiviijad: Advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat ning eetika- ja metoodikakomisjoni esimees Sten Luiga; Advokaadibüroo WALLESS vandeadvokaat ning eetika- ja metoodikakomisjoni liige Elmer Muna.

Sanktsioonid ja nende rakendamine (algne toimumiskuupäev 20.06.2022)

Lektor: Rahpesu Andmebüroo finantssanktsioonide ekspert Laura Aus

Rahapesu tõkestamine advokaadibüroos 2022 (algne toimumiskuupäev 17.11.2022) Lektorid: Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker ja Ellex Raidla Advokaadibüroo vandeadvokaat Toomas Vaher. Tähelepanu! Koolitus on järelevaadatav kuni 30.11.2023.

Infoturve advokaadibüroos – juhendi tutvustus(algne toimumiskuupäev 19.05.2023) Lektorid: infoturbe spetsialist Marje Salumets ja advokatuuri juhatuse liige, Advokaadibüroo Nordx Legal vandeaadvokaat Risto Hübner

Rahapesu tõkestamine advokaadibüroos 2023 (algne toimumiskuupäev 21.09.2023) Lektorid: Ellex Raidla Advokaadibüroo vandeadvokaat Toomas Vaher ja Rahapesu Andmebüroo asejuht Markko Kard

 

OSKUSKOOLITUSED

IT turbe põhialused(algne toimumiskuupäev 26.05.2022). Koolitaja: küberkaitse ekspert Klaid Mägi

Konfliktide lahendamine (algne toimumiskuupäev 21.04.2023). Koolitaja Jaanus Kangur
Ajaplaneerimise meistriklass (algne toimumiskuupäev 05.10.2023) Lektor: Jakob Gill Produktiivsuskulbist.