Javascript is required

Vandeadvokaadid Varul, Linsi ja Alvin pälvisid advokatuuri teenetemedali

Vandeadvokaadid Paul Varul, Liina Linsi ja Ain Alvin pälvisid advokatuuri üldkogul Eesti Advokatuuri teenetemedalid. Teenetemedal anti ka advokatuuri eelmisele kantslerile Kristel Voltenbergile. 

Liina Linsi on vandeadvokaadina tegutsenud alates 1992. aastast ning alates 1995. aastat panustanud advokatuuri toimimisse aukohtu liikmena. Ta osales advokatuuri eetikakoodeksi kommentaaride koostamises. Klientide õiguste kaitse kõrval on ta tegev ka Eesti kunsti- ja rahvakultuuripärandi kaitsel, olles kuulunud Eesti Kunstimuuseumi sihtasutuse ning Anu Raua ja tema vanemate pärandi säilitamiseks loodud Raudvara sihtasutuse nõukogudesse. Advokatuur esitas Liina Linsi 2017. aastal ka riikliku teenetemärgi kandidaadiks.

Vandeadvokaat Paul Varul on õigusteadlase ja -praktikuna andnud väga kaaluka panuse õigusriigi püsimisse ja arendamisse. Ta oli justiitsminister aastail 1995–1999, kui Eesti õigussüsteemi üles ehitati ning on aidanud kaasa Eesti teadusliku õiguskirjanduse tekkimisele ja jätkuvale väljaandmisele, olles mitmete oluliste seaduste kommenteeritud väljaannete koostaja. Ta on olnud Eesti pankrotiseaduse üks peamiseid autoreid ja Justiitsministeeriumi maksejõuetusõiguse ekspertkomisjoni esimees.

Vandeadvokaat Ain Alvin on olnud kauaaegne Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppejõud, lugedes õppeainet “Juristi kutse-eetika”, mis käsitleb peamiste õiguselukutsete (kohtuniku, advokaadi, prokuröri, notari) rollikäitumist ja kutsestandardit. Ain Alvin kaitses magistritöö teemal “Advokaadi kutse-eetika õigusteoreetilised alused”. Ta on olnud Eesti Advokatuuri aseesimees (2004–2010), eetika- ja metoodikakomisjoni liige (2003–2004), teadus-metoodikakomisjoni liige (2001–2003) ja teadus-metoodikanõukogu liige (1998-2001).

Kristel Voltenberg oli advokatuuri kantsler aastatel 2007 kuni 2017 ning ta panustas nende kümne aasta jooksul oluliselt advokatuuri toimimisse ja arengusse. Tema eestvedamisel jõudis advokatuuri kantselei uude ajastusse nii kõiki liikmeid puudutava asjaajamise korrastatuse, IT-lahenduste kui ka advokatuuri organitele pakutavate tugiteenuste näol, mis täna tunduvad kõikidele iseenesestmõistetavad. Kristeli sotsiaalne närv ja silmapaistev ühiskondlik aktiivsus olid katalüsaatoriks paljudele advokaatidele pro bono tööks ja vähemkindlustatud inimeste toetamiseks. Muuhulgas oli tal oluline panus selles, et 2010. aastal koostöös Lastekaitse Liiduga käivitada heategevusliku nõustamisprojekti “Hea nõu lastega peredele”, mis toimib tänaseni.