Javascript is required

Väliskohtunike visiit

6. juunil võttis Eesti Advokatuuri esimees Imbi Jürgen Euroopa väliskohtunike vahetusprogrammi (EJTN General Exchange) raames vastu 6 tsiviilasjadega tegelevat väliskohtunikku Poolast, Saksamaalt, Rumeeniast, Tšehhist, Ungarist ja Austriast. Esimees andis kohtunikele ülevaate advokatuuri ülesannetest Eestis ning arutleti erinevatel teemadel mh riigi õigusabi ning väljakutsed advokaatide töö tutvustamisel vaba õigusteenuste turu tingimustes.

Programmi algatas 2005. aastal Euroopa Parlament põhieesmärgiga täiendada Euroopa kohtunike praktilisi teadmisi teistest kohtusüsteemidest. Vahetusprogrammi eesmärk on ka arendada Euroopa õiguskultuuri, mis põhineb õigusasutuste vastastikusel usaldusel Euroopa ühises õigusruumis.