Javascript is required

Uus intervjuusari: Naised advokaadibüroode tipus

Naiste vähesus juhtivate advokaadibüroode partnerite ja juhtide hulgas kõnetab nii nais- kui meesadvokaate, nii noori kui staažikaid, selgus mullu advokatuuri blogis ja Äripäevas ilmunud tõdemuse tagasisidest.

 

Selgus, et üldiselt soovitakse büroode juhtimises näha rohkem soolist tasakaalu, kuna see toob parema juhtimiskvaliteedi ja paremad otsused – mida muuseas kinnitab ka teadus. Kuid head retsepti, kuidas seda saavutada, pole kellelgi.

 

Küll tõid ilmunud mõtteavaldused palju huvitavaid vestlusi kolleegidega, mis viisid mõtteni tutvustada lähemalt Eesti advokaadibüroode naispartnereid. Tõstes kolleegide seas esile tugevaid, edukaid ja karjääris kõrgele tõusnud naisi, loodan eeskujuga inspireerida naisi tegema eneseteostuse teel julgeid ja ambitsioonikaid valikuid.

 

Täna ilmuv intervjuu Ellex Raidla partneri Gerli Kivisooga on esimene ligi paarikümnest  usutlusest suuremate ja väiksemate büroode naispartneritega. Avaldame need  jooksvalt advokatuuri blogis ja koostame neist lõpuks ka elektroonilise kogumiku. Kuna küsime kõigilt enam-vähem samu küsimusi, saab hiljem teha ka üldistusvõimega järeldusi soolise tasakaalu edendamiseks advokaadibüroode juhtimises.

 

Viimased poolteist aastat on meie sektoris toonud naisjuhtimise kohta juba mitmeid rõõmusõnumeid. Käibelt suuremad bürood on teatanud vähemalt nelja naispartneri lisandumisest (Karin Marosov PricewaterhouseCoopers Legalis, Monika Koolmeister Cobaltis, Kätlin Krisak Sorainenis ja äsja Sandra-Kristin Kärner Wallessis). Nii on naisjuhtide osakaalu  tabel täna juba pisut rohkem tasakaalus, kui 12 kuud tagasi. Naispartnereid on lisandunud ka väiksemates büroodes.

 

Eriti hea meel on aga kolleeg Anne Veerpalu loodud Facebooki grupiNaisadvokaadid“ hoo sissesaamise üle. Ideid ja infot jagades nügime grupis naisi enesearengu teel, tunnustame ja innustame kolleege. Grupp võtab rõõmuga vastu kõik asjast huvitatud liikmed. Sügisestel Naisadvokaatide grupi vestlusõhtutel investor Kristi Saare ja tippjuht Piret Mürk-Dubout’ga süttis kolleegide vahel vabas õhkkonnas põnev ja mõnus arutelu, mis innustas arengule ning lõi sõbralikku kogukonnatunnet kolleegide vahel. Kindlasti annab ka intervjuude sari mõtteainet sellisteks inspireerivateks aruteludeks, kuhu vähemalt esinejatena soovime kaasata ka advokaadibüroode meesjuhte.

 

Suur aitäh headele kolleegidele Kadri Kallasele, Gerli Kivisoole ja Anne Veerpalule, kes minuga aktiivselt kaasa mõtlesid ja naispartnerite intervjuude projekti kujundada aitasid! Tänan südamest kõiki kolleege, kes jagavad intervjuudes oma naisena juhiks saamise ja juhiks olemise lugusid ning arvamust naisjuhtimise teemadel. Teie eeskuju on loodetavasti nakkav!

 

Imbi Jürgen

advokatuuri aseesimees