Javascript is required

Uuring: Eesti inimesed pigem usaldavad advokaate

PRESSITEADE
30. aprill 2015. a

Uuring: Eesti inimesed pigem usaldavad advokaate

Märtsis Eesti Advokatuuri ja Turu-Uuringute aktsiaseltsi poolt läbi viidud arvamusuuring näitab, et inimestest, kes on advokaaditeenusega kokku puutunud, usaldab advokaate 69 protsenti. Neist, kes on kokku puutunud harva, usaldab advokaate 58 protsenti ning nendest, kes pole üldse kokku puutunud, usaldab advokaate 49 protsenti. 

Uuringust nähtub, et inimesed peavad advokaate Eestis pigem usaldusväärseteks (56%) ja vastutustundlikeks (53%). Kõige kõrgemalt hinnatakse uuringu kohaselt aga advokaatide asjatundlikkust (70%). 

Advokaate ei usalda aga 28 protsenti inimestest, kes on advokaaditeenusega tihedalt kokku puutunud, 25 protsenti nendest, kes on harva kokku puutunud ning 13 protsenti nendest, kes pole kokku puutunud. 

Tänasel Eesti Advokatuuri üldkogul esitletud uuringutulemusi kommenteerides ütles advokatuuri esimees Sten Luiga, et mitte kõigil inimestel Eestis pole võrdset ligipääsu kvaliteetsele õigusabile ning see olukord süvendab ohtlikku  ebavõrdsust ühiskonnas üldiselt. Luiga sõnul eeldab olukorra parandamine muu hulgas ka senise riigiõigusabi süsteemi reformimist, mis muudaks õigusabi kättesaadavamaks just majanduslikult vähem kindlustatud inimestele. 

Ka uuringutulemustest nähtub, et advokaatide puhul näevad vastajad probleemi teenuse kõrges hinnas – 47 protsenti inimestest usub, et advokaaditeenus on kättesaadav ainult rikastele. 

Eesti Advokatuuri kui organisatsiooni usaldab 52 protsenti inimestest, kuid seejuures on kõrge nende inimeste hulk, kes ei ole kursis Eesti Advokatuuriga (32 protsenti).

Turu-Uuringute aktsiaselts küsitles uuringut läbi viies üle Eesti 1004 inimest vanuses 15 aastat ja rohkem.

Eesti Advokatuur on 1919. aastal 14. juunil asutatud advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldamiseks era-ja avalikes huvides ning advokaatide kutsealaste õiguste kaitsmiseks. Eesti Advokatuur abistab advokatuuri liikmeid-advokaate nende kutsealases tegevuses ja teostab ühtlasi järelevalvet, samuti seisab hea Eesti advokaatide traditsioonide edasikandumise eest.

 

Lisainfo:

Kristel Voltenberg,  kantsler
Eesti Advokatuur
Rävala pst 3, Tallinn
Tel: 662 0665
E-post: Kristel.Voltenberg@advokatuur.ee