Javascript is required

Üliõpilastööde konkursist

Eesti Advokatuuri 95nda juubeliaasta egiidi all toimunud järjekordsele üliõpilastööde konkursile laekus kokku 9 tööd. 3. juunil kogunenud advokatuuri juhatus kinnitas üliõpilastööde konkursi hindamiskomisjoni otsuse, mille kohaselt määrati kolmele paremale üliõpilastööle rahalised preemiad. Võidutöödeks osutusid: Triin Lepp „Riigi vastutus õigusemõistmisel tekitatud kahju eest“, Marot Maksing “Õigussemiootiline vaade õiguse tõlgendamisele arvuti abil” ja Janeli Mänd „Vera Poska-Grünthal – Eesti esimesi naisjuriste“, „Naisadvokaadid Helene Poska-Niinemann, Olga Desideria Oleks, Hildegard Vilma Therese Anderson, Josephine Helene Einer, Juta Rentik ja Salme Piiroja“.

Laureaate õnnitlekse 95ndale juubelile pühendatud pidulikul vastuvõtul Estonia Kontserdisaalis 12. juunil 2014. a.

Eesti Advokatuur õnnitleb võitjaid ja tänab kõiki konkursil osalenuid.