Javascript is required

Üliõpilastööde konkursist

23. juulil 2013 kogunenud advokatuuri juhatus kinnitas üliõpilastööde konkursi hindamiskomisjoni otsuse, mille kohaselt määrati kolmele paremale üliõpilastööle stipendiumid. Võidutöödeks osutusid: Marje Allikmets „Loovutatava isiku õigused loovutamismenetluses – kohtupraktika analüüs“, Martin-Johannes Raude „Kohtuistungi kinniseks kuulutamine ärisaladuse kaitseks“ ning Kevin Siivelt’i töö „Erasüüdistus – kas vajalik täiendus Eesti kriminaalmenetlusõigusele?“. Samas märgiti ära Artur Knjazev töö teemal „Advokaadi veendumustest juhindumise keeld“.

Eesti Advokatuur õnnitleb võitjaid ja tänab kõiki konkursil osalenuid.