Javascript is required

Üldkogu veebiülekande link

Üldkogu veebiülekandega saad liituda siit:

 

Üldkogu päevakord:

1. Advokatuuri esimehe ettekanne

2. Eesti Advokatuuri 2021. aasta eelarve täitmise aruanne ja 2022. aasta eelarve

3. Eesti Advokatuuri majandustegevuse aastaaruande ja revisjonikomisjoni aastaaruanne

4. Advokatuuri liikmemaksu muutmine

5. Eesti Advokatuuri sümboolika statuudi muutmine

6. Otsuste vastuvõtmine  

7. Eesti Advokatuuri esimehe valimine

8. Eesti Advokatuuri juhatuse liikmete ja asendusliikmete valimine

9. Advokatuuri küsitluse tulemuste tutvustus

10. Paneeldiskussioon (korraldab ENAÜ)