Javascript is required

Ukraina Advokatuur: digitaliseerimine lubas jätkata tööd ka sõjas

Advokatuuri asutamise 103. ja juuniküüditamise 81. aastapäeval kohtus Eesti Advokatuur videosilla teel Ukraina Advokatuuri aseesimehe dr Valentyn Gvozdiyga. Ukraina kolleeg andis ligi 70 Eesti advokaadile ülevaate Ukraina Advokatuurist ja nende toimimisest sõjaseisukorras.

Dr Gvozdiy õnnitles Eesti Advokatuuri sünnipäeva puhul. Arvestades Ukrainas toimuvat ukrainlaste deporteerimist läks talle väga hinge ka meie küüditamise aastapäev.

 

Toome teieni lühikese kokkuvõtte dr Gvozdiy kõnest ja Ukraina kolleegide tööst äärmiselt raskel ajal.

 

Advokaaditeenuse toimimine

 • Ukraina advokaadid jätkavad tööd, välja arvatud otsese sõjategevuse piirkondades nagu Luhanski ja Donetski regioonid.
 • Igapäevase töö käigushoidmine on äärmiselt keeruline. Näiteks on Hersoni oblastis sadakond advokaati, kel on puudus esmavajalikust, nagu toit. Samas toimib õigusteenuse osutamine ja õigusemõistmine ka kriisi- ja sõjaolukorras, näiteks saavad advokaadid osaleda kohtuistungitel videosilla teel.
 • Riigi õigusabi osutamine on keeruline, kuna riigil pole praegu vahendeid selle tasustamiseks. Ukraina advokatuur on riigiga pidevas kontaktis ja proovitakse raskes olukorras olla kannatlikud, tehakse kõik raskel ajal inimestele vajaliku õigusabi osutamiseks.
 • Vastuseks küsimusele advokaatide piisavuse kohta sõjaseisukorras vastas dr Gvozdiy, et advokaadi elukutse on jätkuvalt vaba elukutse ja nende tegevust on alati reguleerinud turg. Paljud advokaadid, kes said põgenikuna teavet, et ka sõjaolukorras on õigusabi osutamine võimalik, naasesid Ukrainasse. Praegu on advokaate piisavalt.  
 • Ukraina Advokatuur on aidanud sõjaolukorraks välja töötada sõjavangide kohtlemise reegleid. Vajadus selle järgi tekkis seetõttu, et Ukrainas on lisaks elukutselistele sõjavõelastele tegevad ka territoriaalkaitse väed, kellel ei ole teadmisi, kuidas käituda sõjavangidega. Sel eesmärgil töötatigi välja sõjavangide kohtlemise juhised.
 • Sõjaseisukorras paratamatult tehakse järeleandmisi õigusriigi toimimises. Näiteks on pisenenud advokaadi roll kriminaalmenetlustes. Advokatuur hoiab väga kriitiliselt silma peal sõjaseisukorra seadusandlusel ja teeb pidevalt muudatusettepanekuid, et tagada siiski põhiõiguste kaitse.  

 Advokatuuri toimimine

 • Ukraina Advokatuuril on umbes 65 000 liiget ja sekretariaadis 50 töötajat. Advokatuur pakub liikmetele väga palju teenuseid, ka sõjaseisukorras on nende eesmärk pakkuda advokaatidele maksimaalset tuge kutsetöös.
 • Ukraina advokatuur kasutab Kiievi peakontori kõrval nüüd ka teist, turvalisemat kontorit Lääne-Ukrainas Ušgorodis, kuhu on viidud kogu dokumentatsioon. Nüüdsest sõidetakse kahe kontori vahet.
 • Sõja tõttu vähendati sekretariaadis palkasid, optimeeriti tegevusi, vähendati kontoripinda, kulud viidi edasi toimimist võimaldava miinimumi. Toimivad advokatuuri vastuvõtt (eksamid), distsiplinaarrikkumiste menetlused (aukohtumenetlus). Eksamit pole täielikult võimalik videosilla teel siiski teha ja selleks tuleb sõita turvalises piirkonnas asuvasse regionaalsesse esindusse. Distsiplinaarasjades on võimalik kaugteel osaleda.
 • Sõja tõttu kohandas advokatuur advokaatide kohustuste regulatsiooni.  
 • Advokaatide julgeoleku huvides on tavapärasest advokaatide registrist leitavad vaid advokaadi nimi ja mitte enam asukoht.

 Digitaalne taristu

 • Advokatuur turvas füüsiliselt kõik enda andmebaasid. Digitaliseerimisega on tegeletud kaheksa aastat ja see tegi võimalikuks sõjaseisukorras edasi tegutsemise. Kõik, mida advokaadina vaja teha, saab teha digitaalselt. Ka sõja ajal on hästi toiminud online täiendusõpe.
 • Teavet välismaale pagendusse läinud Ukraina advokaatide ja nende abivajaduse kohta ei ole digitaalse lahenduseta võimalik mõistlikult hallata. Abivajajate ja -andjate kokkuviimiseks on koostöös CCBE ja LexisNexisega loomisel portaal, mis loodetakse avada juulis. Sinna saavad ka Eesti advokaadibürood enda abipakkumised sisestada ja leida Eestis viibivaid Ukraina advokaate. 

 

Kahjuks katkestasid meie kõne korraks uudised uutest pommitamistest, mis leidsid aset dr Gvozdiy lähedase inimese kodulinnas. See oli meeldetuletus, et näiliselt sundimatu kõne ajal toimub siiski sõjategevus. Oleme tänulikud selle rahu eest, mis Eestis valitseb. 

 

Ukraina Advokatuuri kajastus kohtumisest: 

https://unba.org.ua/news/7466-valentin-gvozdij-privitav-advokativ-estonii-z-profesijnim-svyatom.html

 

https://advokatpost.com/ukrainska-advokatura-pryvitala-advokativ-estonskoi-respubliky-z-profesijnym-sviatom/?fbclid=IwAR3lwz6sOZmEb0MIgw-gFeZbP19ImeOQeyimg8E-xopw3DbUC_sRUVbB4lI