Javascript is required

Toomas Vaher: advokatuuri liikmete sisend uude strateegiasse on tähtis!

Eesti Advokatuuri uue arengukava loomeprotsessist räägib töögrupi juht, vandeadvokaat ning advokatuuri endine esimees, Toomas Vaher.

Miks advokatuur uut arengukava vajab?

Strateegia on nagu meremärk silmapiiril. Kui pole kaugemat sihti, pole võimalik igapäevastes tegemistes sirget kurssi hoida. Eelmine arengukava on ajaliselt ja sisuliselt ennast ammendanud, selles kirjapandu on ära tehtud ja nüüd on uus kurss vaja maha märkida. See ei tähenda, et peab suunda muutma, aga võib muuta.

Mida õppida eelmisest strateegiaperioodist?

Paras balanss üldisemate väärtuste rõhutamise ja praktiliste, äratehtavate asjade vahel on oluline. Kellelgi pole vaja paberit paberi pärast, mis on täis kõlavaid loosungeid ja jääb riiulile. Eelmine periood näitas, et paljud kavandatavad asjad ongi võimalik reaalselt ära teha, kui need on õiged asjad ja nende suhtes on liikmete toetus. Näiteks kasvõi komisjonide töö käimalükkamine.

Millele käesolev strateegia keskendub?

Me alles kogume mõtteid ja ideid ja teeme mingit selektsiooni, mida võtta, mida jätta. Kõikide liikmete ideed on teretulnud ja ka üldkogul tegin üleskutse, et suveks võiks oma mõtted saata, vorm pole hetkel oluline. Üldistatult öeldes, igal juhul soovime arvestada võimalikult paljude liikmete huvidega, et see sündiv strateegiadokument oleks liikmete jaoks omaksvõetav.

Kes arengukava töögruppi kuuluvad?

Arengukava töögruppi kuuluvad hetkel lisaks minule advokatuuri esimees Hannes Vallikivi, juhatuse liikmed Imbi Jürgen ja Madis Päts, advokatuuri eelmine esimees Sten Luiga, kantsler Kristel Voltenberg, aukohtu esimees Andres Aavik, kutsesobivuskomisjoni esimees Urmas Ustav, eetika- ja metoodikakomisjoni esimees Martin Tamme, riigi õigusabi komisjoni esimees Antti Aasmaa, põhiõiguste komisjoni esimees Aivar Pilv,  revisjonikomisjoni esindaja Ene Ahas ning Eesti Noorte Advokaatide Ühingu esindaja Martin Mäesalu.

Kuidas saavad huvilised advokatuuri strateegia teemal kaasa rääkida?

Kirjutage või võtke töögruppi kuuluval kolleegil nööbist kinni ja rääkige. E-kiri kantseleile või ka kasvõi otse mulle või töögrupi liikmetele. Väga teretulnud on mõtted ja soovid, mida teha, aga miks mitte ka see, mida kindlasti mitte teha. Raudselt on palju asju, mille peale me ise ei tule, kui me siin omas mahlas marineerime, advokatuuri liikmete antav sisend on meile tähtis.

Advokatuuri uue arengukava lähtekohti ja organisatsiooni arengusuundi avavaid videoid on võimalik vaadata advokatuuri Facebook´i lehel .