Javascript is required

Tõlgitud ÜRO Lapse Õiguste Komitee üldkommentaarid

Advokatuur jagab igapäevaseks kasutamiseks ja levitamiseks ÜRO Lapse Õiguste Komitee üldkommentaarid nr 12 (lapse õigus olla ära kuulatud), 13 (lapse õigus kaitsele igasuguse vägivalla eest ) ja 14 (lapse õigus tema parimate huvide esikohale seadmisele), mis on viimastel aastatel MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel ÜRO lapse õiguste konventsiooni artiklite sisu paremaks mõistmiseks tõlgitud eesti keelde.

Üldkommentaarid on eesti keelde tõlkinud MTÜ Lastekaitse Liit. 

Üldkommentaar 12 (lapse õigus olla ära kuulatud)
Üldkommentaar 13 (lapse õigus kaitsele igasuguse vägivalla eest)
Üldkommentaar 14 (lapse õigus tema parimate huvide esikohale seadmisele)