Javascript is required

Tippadvokaadid muudavad maailma professionaalsete vabatahtlikena

Eesti tippadvokaadibüroode seas kujuneb sotsiaalne vastutus normiks: Eesti advokaadibürood panustasid tänavu heategevusse ja filantroopiasse enam, kui ühelgi varasemal aastal.

Eesti Advokatuur ja Heateo Sihtasutus viisid lõppenud aastalgi panustada soovivad advokaadid kokku õigusnõu soovinud sotsiaalsete ja heategevuslike ettevõtmistega. „Kuigi koostöösoove ja abipalveid saabub meile ka otse, teeme suuremat koostööd Heateo Sihtasutuse kaudu,“ selgitas advokatuuri kantsler Leen Eenpalu. „Teame, et strateegilise filantroopia ühinguna saadab nende algatusi professionaalne teostus ja suur sotsiaalne mõju.“

Nii abistab näiteks advokaadibüroo Cobalt Heateo SA-d ennast, olles muu hulgas lähedalt seotud ka kahe strateegilise filantroopiafondi, Mõjufondi ja Haridusfondi, käivitamisega. Suure ühiskondliku mõjuga algatuste võimestamiseks loodud Mõjufond toetab teiste seas näiteks Kiusamisvaba Kooli projekti ning vaimse tervise edendajat, Vabariigi Presidendi sotsiaaltöö preemia saanud MTÜ-d Peaasi. Uue põlvkonna ettevõtjate loodud Haridusfond panustab aga Eesti üldhariduse väljakutsete nagu õpetajate järelkasvu, koolide juhtimiskvaliteedi ja haridustee katkemise lahendamisse.

Advokaadibürood Njord ja LMP toetavad juba aastaid Asendusõpetajate programmi, mis viib asendusõpetajad kokku asendajat vajavate koolidega, et ükski koolitund ei jääks andmata. Enamgi, Njordi tegevjuht Silja Elunurme käib lisaks kutsetööga panustamisele vajadusel ka ise asendusõpetajana ühiskonnaõpetuse tunde andmas.

Hedman Partnersi advokaadid on aga nõustanud mõistliku tarbimise eest seisvat Uuskasutuskeskust nii juhtimisstruktuuri uuendamisel, lepingute sõlmimisel kui ka töövaidlustes. Nagu teised, toetavad Hedman Partnersi advokaadidki pro bono tööga ettevõtmisi, mida ise oluliseks peavad. Nii peab Uuskasutuskeskust korduvalt nõustanud advokaat Kristel Tael-Same ületarbimist üheks suurimaks ühiskonna ees seisvaks probleemiks. „Me võiks ju panustada ka vabatahtlikuna kasutatud riiete sorteerimiskeskuses, aga õigusnõustamist pakkudes on meie töötunnist kliendile rohkem tulu,“ selgitas ta.

Heateo SA portfellijuhi Kersti Ojala kinnitusel vajavad sotsiaalsed ettevõtted professionaalset õigusnõu, kuid nende rahalised võimalused on väikesed. “Advokatuuri tugi lubab neil keskenduda oma missioonile, olles kindel, et juriidilistes küsimustes on neil ligipääs tippadvokaatidele,” lisas Ojala.

2009. aastal alanud Eesti Advokatuuri ja Heateo SA koostöös on advokatuur toetanud enda liikmete pro bono õigusnõustamisega kümneid heategevusalgatusi ja sotsiaalseid ettevõtteid. „Vabatahtliku ja pro bono töö väärtustamise kirjutasime ka advokatuuri strateegiasse,“ rõhutas Eenpalu. „Ka riisuvast või metsast rehve korjavast advokaadist on ühiskonnale kasu, aga professionaalse tööga panustades on tema mõju suurim.“ Advokatuur on sihtasutust toetanud pro bono advokaatide leidmisel Heateo Sihtasutuse või Heateo portfelli kuuluvate algatuste nõustamiseks juriidilistes küsimustes. Aastas nõustab sihtasutust ja tema algatusi kuni kümme erinevat advokaadibürood.

 

 

Advokaadibüroo COBALT aitab heategijaid isegi jõuluõhtul

Eesti üks edukamaid advokaadibüroosid Cobalt abistab hoolealuseid heategevusühinguid sama pühendunult, kui enda kõige suuremaid kommertskliente: Heateo Sihtasutus on büroo advokaatidelt nõu saanud isegi jõuluõhtul.

Heateo Sihtasutuse pikaajaline koostööpartner Cobalt on õigusnõuga pro bono aidanud muu hulgas kahe strateegilise filantroopiafondi, Mõjufondi ja Haridusfondi käivitamise juures. Suure ühiskondliku mõjuga algatuste võimestamiseks loodud Mõjufond toetab teiste seas näiteks Kiusamisvaba Kooli projekti ning vaimse tervise edendajat, Vabariigi Presidendi sotsiaaltöö preemia saanud MTÜ-d Peaasi. Uue põlvkonna ettevõtjate loodud Haridusfond panustab aga Eesti üldhariduse väljakutsete, nagu õpetajate järelkasvu, koolide juhtimiskvaliteedi ja haridustee katkemise lahendamisse.

„Oleme Cobaltilt juriidilist tuge saanud peamiselt lepingute koostamisel ja maksuküsimustes, Mõjufondi ja Haridusfondi juures ka fonditingimuste loomisel,“ selgitas Heateo Sihtasutuse portfellijuht Kersti Ojala. „Cobaltist oleme lepingutinigimustele saanud kommentaare ja täiendusi sõna otseses mõttes jõululaupäeva õhtul.“

Võimalusi pro bono tööks pakutakse advokaadibüroodele üksjagu, nii otse kui advokatuuri vahendusel. Tihti rohkem, kui vastu võtta saaks. „Lööme kaasa projektides, mis meie inimesi endid kõnetavad,“ selgitas Cobalti partner ja maksuvaldkonna juht Egon Talur toetatavate ettevõtmiste väljavalimist. „Ükski väärt algatus ei peaks jääma juriidilise küsimuse taha. Nii on meie portfellis väga erinevaid organisatsioone: Heateo Sihtasutus ja Arvo Pärdi Keskus, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus ja Eesti Tudengisatelliidi Sihtasutus, nõustanud oleme ka SOS Lasteküla Eesti Ühingut.“

Koostöö Heateo Sihtasutusega on Taluri kinnitusel kujunenud pikaks ja tulemuslikuks, sest sihtasutuse tiimi kogemus ja professionaalsus aitab ettevõtmised ellu viia võimalikest kõige mõjusamal moel.

„Näeme, et toetajate panust ei kasutata ülemäära palju katsetamiseks ja õppimiseks,“ rõhutas Talur.

Heategevusühendusi ja sotsiaalseid ettevõtteid nõustavad Cobalti advokaadid peamiselt töö- ja üürilepingute osas, samuti maksuõiguse, autoriõiguse ja kinnisvara valdkonnas. „Sageli ei tahetagi otseselt õigusalast nõu, vaid soovitakse arutada võimalusi, kuidas mingit probleemi üldse lahendama hakata ja see lahendus ei pruugi olla üldse õiguslikku laadi,“ lisas Talur.

Heateo Sihtasutuse pikaajalises koostöös Eesti Advokatuuriga vahendab advokatuur Heateoga seotud vabaühenduse nõustamisvajadusi enda liikmetele. „Eesti advokaadibürood on valmis vabaühendusi aitama, oleme leidnud nõustamispartnerid tavaliselt 24 tunni jooksul,“ märkis Ojala. „Suure mõjuga ettevõtmiste jaoks on professionaalne õigusnõu hädavajalik, seda turutingimustel ja suurkoropratsioonidega konkureerides sisse ostes jääks meil ühiskondlike probleemidega tegelemiseks kõvasti vähem raha.“

Südamega advokaat aitab kooli nii õigusnõuga kui klassi ees

Haridusteemad on advokaadibüroo Njord vandeadvokaat Silja Elunurme kirg. Seetõttu toetab ta Asendusõpetajate programmi pro bono õigusnõuga, aga ka ise Nõmme Põhikoolis asendusõpetajana ühiskonnaõpetuse tunde andes.

Asendusõpetajate programm viib asendusõpetajad kokku asendajat vajavate koolidega, et ükski koolitund ei jääks andmata. Kuna selline tööviis vajab ühtaegu nii paindlikkust kui ka kooli, asendusõpetaja ja vahendaja huvide tõhusat kaitsmist, tarvitab programm professionaalset õigusabi eeskätt lepingute koostamisel ja muutmisel. Koos Njordiga abistab asendusõpetajate programmi ka advokaadibüroo LMP.

Asendusõpetajate programmi juhi Gerli Neppi kinnitusel tulevad ettevõtted algatustega, mis neid kõnetab, üha meelsamini kaasa. „Koostöö Njordi ja LMP-ga on olnud kiire, täpne ja toetav,“ rõhutas ta. „Meil on palju abi olnud nii õigusnõustamisest kui ka advokaadibüroode sisulisest kaasamõtlemisest.“

Advokaadibüroos LMP asendusõpetajate programmi nõustanud Kristina Viznovitši[1] kinnitusel võtavad nii advokaadid kui advokaadibürood enda sotsiaalset rolli üha tõsisemalt ning panustavad ettevõtmistesse, mis neile südamelähedased. „Meie büroosse jõuavad pro bono koostööd tavaliselt Eesti Advokatuuri kaudu, kel aastatepikkune koostöökogemus Heateo Sihtasutusega,“ selgitas Viznovitš. „Pro bono tööde eesmärk advokaadibüroos on tavaliselt toetada sotsiaalseid ettevõtteid, mis muudavad meie ühiskonda paremaks.“

Viznovitši kinnitusel on pro bono töö vastuvõtmine vabatahtlik, kuid vastu võetuna on tipptasemel töö kohustuslik. „See, et töö on vabatahtlik ja tasuta, ei tohi kuidagi mõjutada advokaadi panust ja pühendumust konkreetse asja lahendamisel,“ rõhutas ta.

Kvaliteedi tagamiseks võetakse vastu töid, mis on ühelt poolt südamelähedased, kuid milles teisalt on advokaadibürool ka arvestatav kogemus. „Minule on haridusteema ja haridusuuendus väga olulised, seetõttu on loomulik et MTÜ-d ASÕP abistame,“ sõnas Elunurme. „Samas olen ka ise abiõpetajaks registreerunud ning asendanud näiteks ühiskonnaõpetuse õpetajat Nõmme Põhikoolis. Kokku said isiklik südamelähedane teema ja professionaalne kogemus, see ongi eduka koostöö võti.“

Elunurme kinnitusel pole pro bono nõustamine advokaadibüroo jaoks siiski ainult puhas andmisrõõm. „See annab tunde, et oled saanud oma teadmistega ühiskonda tagasi panustada ja reaalselt kedagi aidata, aga laiendab ka meie kontaktvõrgustikku ja kogemusi,“ sõnas ta. Advokaadibüroo LMP pro bono kliendid on aga enamasti tuule tiibadesse saanud erinevatel äriideede konkurssidel, mistõttu on nende tegutsemismudelid ja valdkonnad sageli uuenduslikud ja ainulaadsed. „Sellised kliendid pakuvad ka advokaatidele huvitavaid erialaseid väljakutseid,“ lisas Viznovitš.

Advokatuuri ja Heateo Sihtasutuse koostööd peavad mõlemad advokaadibürood viljakaks, sest strateegilise filantroopia ühinguna suudab sihtasutus välja valida ja ellu viia ettevõtmised, mil on reaalne ja nähtav mõju.

Advokaatide kirg aitab maailmal vähem raisata

Hedman Partnersi advokaadid kasutavad enda kirge ja oskusi, et maailma paremaks muuta – näiteks vähem raisates.

Advokaatide tee ristus viie aasta eest Uuskasutuskeskuse omaga, sest Eesti ühe tippbüroo tiim toetas juba toona pro bono tööga ettevõtmisi, mis olid neile ühtaegu nii südamelähedased kui professionaalselt huvitavad. Sellest ajast on Hedman Partners toetanud Uuskasutuskeskust parimaga, mis neil pakkuda – õigusnõustamisega.

Uuskasutuskeskust korduvalt nõustanud advokaat Kristel Tael-Same kinnitas, et peab ületarbimist üheks suurimaks probleemiks, ning sama meelt on mitmed kolleegid. „Me võiks ju panustada ka vabatahtlikuna kasutatud riiete sorteerimiskeskuses käies, aga õigusnõustamist pakkudes on meie töötunnist kliendile rohkem tulu,“ selgitas ta.

Sotsiaalse ettevõttena ei teeni Uuskasutuskeskus kasumit, vaid annab kasutatud asjadele uue elu, et vähendada jäätmeid ja raiskamist. 2004. aastal asutatud MTÜ peab tänaseks 14 kauplust seitsmes Eesti linnas, ehk tegu on Eesti mõistes keskmist mõõtu kauplusteketiga.

Hedman Partnersi advokaadid on nõustanud Uuskasutuskeskust nii juhtimisstruktuuri uuendamisel, lepingute sõlmimisel kui ka töövaidlustes.

Advokaadibüroo juhtivpartneri Merlin Seemani kinnitusel ei vali advokaadid ettevõtmisi, mida toetada, siiski pelgalt sümpaatia järgi. „Pro bono projektide puhul on oluline, et nende taga oleks selge visioon ja missioon teha midagi ägedat, uut või teistmoodi, ning et ideel oleks ka laiem positiivne mõju,“ rõhutas Seeman.

Uuskasutuskeskuse tegevjuhi Diana Paakspuu kinnitusel on professionaalne õigusnõu kauplusteketi juhtimisel asendamatu. Tänu pro bono nõustamisele saab sotsiaalne ettevõte nagu Uuskasutuskeskus tegutseda ühtaegu nii professionaalsemalt kui säästlikumalt.

Koostöös Hedman Partnersi advokaadibürooga hindab Seeman lisaks tippbüroo kvaliteedile ka positiivset kasutajakogemust. „Advokaadibüroo eesmärk on alati olnud, et teenuse sisu ja erinevad etapid oleks kliendile hästi arusaadavad,“ selgitas ta.

Paakspuu kinnitusel on Uuskasutuskeskus üks paljudest, kes on osa saanud erasektori ühiskondlikust panusest. „Sotsiaalne vastutus muutub ettevõtete jaoks järjest olulisemaks, soov ja huvi panustada on kindlasti kasvuteel,“ märkis ta.

Seemani kinnitusel soovib Hedman Partners pakkuda ka pro bono nõustamisteenust eelkõige enda tugevamais valdkondades. „Need on äri- ja ühinguõigus, tehnoloogiaõigus, intellektuaalomandi ja isikuandmete kaitse, aga ka laienemiste ja kapitali kaasamiste nõustamine,“ selgitas ta. „Meie advokaatidel on suur kogemus äriühingute nõustamisel kõigis tema eluetappides, alates ärimudeli koostamisest kuni müümiseni.“

Seemani sõnul annab pro bono panustamine palju ka advokaatidele endile. „Me imetleme inimesi, kes soovivad teha midagi uut ja tõeliselt ägedat,“ kinnitas ta. „Sellised inimesed inspireerivad ka meid, koostöö paneb tihti nägema uusi nurki ja arendab professionaalselt. Sellistes ettevõtmistes osalemine on ka meile endale väga põnev ja arendav.“

 


[1]Kristina Viznovitš töötab tänaseks advokaadibüroos Pallo ja Partnerid.