Javascript is required

Tartu Ülikool tänas advokatuuri esimeest Hannes Vallikivi panuse eest e-kursuse „Õiguse alused“ loomisse

Gümnasistide seas väga populaarseks kujunenud kursus tutvustab õiguse algtõdesid ja kaheksat juristi elukutset, teiste seas loomulikult advokaadi oma. Kursuse kohta leiab lisainfot: https://sisu.ut.ee/oigusealused.

Tänukirja andsid üle Age Värv ja Tiina Mikk Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast.