Javascript is required

Riigi õigusabi taotleti eelmisel aastal 15 452 korral

PRESSITEADE
24.01.2017

Riigi õigusabi taotleti eelmisel aastal 15 452 korral

Eelmisel aastal esitati Riigi õigusabi infosüsteemile 15 452 advokaadi määramise taotlust, nendest 48% olid kiireloomulised, kus Eesti Advokatuuril tuli leida advokaat loetud tundide või isegi tunni jooksul. Riigi õigusabi osutab pisut üle 100 advokaadi, tehes seda turuhindadest jätkuvalt oluliselt madalamate tasudega.

“Riigi õigusabi osutavate advokaatide töökoormus on äärmiselt suur. Oleme teinud justiitsministeeriumile ettepaneku, et riigi õigusabi osutavatele advokaatidele võiks maksta vähemalt poole turuhinnast, kuid eelmisel aastal oli tasu veel tunduvalt madalam,” sõnas Eesti Advokatuuri esimees Hannes Vallikivi. “Kuigi meie advokaadid ei tee kvaliteedis mööndusi, ohustavad suur koormus ja advokaatide madalad töötasud poolte õigusi võistlevas kohtumenetluses.” 

Kõige rohkem taotlusi oli määratud kaitses kriminaalmenetluses – kokku 10 391, mis on tellimuste koguarvust 67%. Teisena esitati enim taotlusi isiku esindamiseks tsiviilasja kohtueelses menetluses ja kohtus, kokku aasta jooksul 4 625 taotlust ehk 30% kogu taotluste arvust.

Ligi pooled taotlustest on kiireloomulised, kus advokaat tuleb leida loetud tundide või isegi tunni jooksul. Selliseid taotlusi oli eelmisel aastal kokku 7 339. Nädalavahetustel ja riigipühadel esitati 3% taotlustest. Tööpäevas esitati keskmiselt 59 taotlust.

Kõige suurem hulk taotlusi esitatakse jätkuvalt Tallinnas 6623 (43%), teisel kohal on Tartu (11%) ning kolmandal kohal Narva (7,7%). Ida-Viru piirkonnas (Narva, Kohtla-Järve ja Jõhvi) on esitatavate taotluste osakaal kokku umbes 15%.

Võrreldes aastaga 2015 on taotluste koguarv vähenenud 2,1%. Vähenemine on toimunud kriminaalasjade arvelt. Samas on mitmendat aastat järjest kasvanud taotluste arv töömahukamates tsiviilasjades. “Seepärast ei tähenda taotluste koguarvu vähenemine kokkuhoidu. Inimeste eraõiguste kohtulikuks kaitseks tuleks riigi õigusabi rahastust oluliselt suurendada,” lisas Vallikivi.

Riigi õigusabi on isikule advokaadi poolt õigusteenuse osutamine riigi kulul mingisõigusmenetluses (kriminaalmenetlus, väärteomenetlus, tsiviilkohtumenetlus, halduskohtumenetlus, haldusmenetlus, täitemenetlus) esindamiseks või nõustamiseks. Riigi õigusabi saamine ei vabasta isikut muude menetluskulude kandmisest ning riik võib abi andes kohustada abisaajat õigusabikulu hiljem osaliselt või täielikult hüvitama.

Eesti Advokatuur on 1919. aastal 14. juunil asutatud advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning advokaatide kutsealaste õiguste kaitsmiseks. 2016. aasta lõpu seisuga on Eesti Advokatuuri liikmeid kokku 988.

 

Lisainformatsioon:
Kadri Lainas
kadri@akkadian.eu
56 450 326
Sõnumiagentuur Akkadian