Javascript is required

Riigi õigusabi osutamiseks napib raha - puudujääk on ligi 440 000 eurot

PRESSITEADE
23.09.2016

 

Riigi õigusabi osutamiseks napib raha – puudujääk on ligi 440 000 eurot

Eesti Advokatuur esitas Justiitsministeeriumile avalduse täiendava summa, ehk 440 000 euro eraldamiseks riigi õigusabi osutamiseks. Seoses suuremahuliste kulutustega näiteks Pauluse ja Dikajevi kriminaalasjadele, on tekkinud olukord, kus tasuta õigusabi osutamiseks ei piisa enam raha.

Riigi õigusabi ehk tasuta õigusteenust pakuvad advokatuuri advokaadid riigi esitatud tellimuste alusel. Sel aastal toimunud mahukatest kriminaalasjadest tulenevalt on aga ettenähtud eelarve lõpukorral ning advokatuur taotleb seega riigieelarvest prognoositava lisasummana 440 000 eurot. 

„Riigi õigusabi rahastamise eelarve miinus tähendab sisuliselt seda, et selle aasta novembri keskpaigaks võib tasuta õigusabi osutamiseks mõeldud raha otsa saada,“ märgib advokatuuri aseesimees Jaanus Tehver. „Ühelt poolt on puudujääk tingitud tõesti mahukatest Pauluse ja Dikajevi kriminaalasjadest, kuid teisalt on reservi puudumine olnud aktuaalne juba aastaid,“ sõnab Tehver ja lisab, et probleemile on korduvalt ka varem tähelepanu juhitud.

„Oleme valiku ees, kas suurendada reserve õigusteenuse osutamiseks või tekib oht, et aasta lõpus riigi õigusabi osutamine peatub,” lisab Tehver. Tema sõnul toob see omakorda kaasa olukorra, kus ühel hetkel tasuta õiguskaitset vajavad isikud ei pruugi abi saada. “Nii nagu arstidelt või õpetajatelt ei saa eeldada tasuta tööd, kui riigi raha otsa saab, ei saa seda eeldada ka riigi õigusabi osutavatelt advokaatidelt. Taolises rahanappuses satuvad aga löögi alla õigusriigi põhialused. Kui advokatuuri ideaal on aastaid olnud suurendada näiteks üksikemadele ja puuetega inimestele suunatud tasuta õigusabi, siis täielikus rahapuuduses ei saa seda teenust ka enam kohtu alla sattunud isikud, kel pole raha omale kaitsja palkamiseks.”

Eesti Advokatuur palub Justiitsministeeriumil kujundada seisukoht advokatuuri taotlusele ning esitada tagasiside 10 tööpäeva jooksul. Samuti oodatakse ülevaadet, kuidas on riigil plaanis 2017. aastal tasuta riigi õigusabi korraldada.

Riigi õigusabi on isikule õigusteenuse osutamine riigi kulul. Teenus on suunatud eelkõige neile, kes oma majandusliku seisundi tõttu ei suuda õigusabi vajamise ajal tasuda asjatundliku õigusteenuse eest. 

Advokatuurile oli 2016. aastaks riigi õigusabi osutamiseks ja korraldamiseks eraldatud ligi 4 miljonit eurot.

Lisainfo riigi õigusabi kohta: www.riigioigusabi.ee.

Kontakt
Jaanus Tehver
Advokatuuri aseesimees
advokatuur@advokatuur.ee

Kadri Lainas
Sõnumiagentuur Akkadian
kadri@akkadian.eu
+372 5645 0326