Javascript is required

Riigi õigusabi kvaliteet Ida-Virumaal on paranenud

“Riigi õigusabi kvaliteedi ja kättesaadavuse kasvu taga on kindlasti see, et piirkonda teenindavad lisaks kohalikele advokaatidele ka teistes linnades asuvate büroode advokaadid ning advokaatide kutsestandardid ja teenuste kvaliteet on väga kõrge,” ütles advokatuuri riigi õigusabi komisjoni esimees Dmitri Školjar Ida-Virumaal Narva kohtumajas toimunud väljasõiduistungi järel.
 
Teenuste kvaliteedi kasvu kinnitavad ka Viru Maakohtu esimees Astrid Asi ja Viru prokuratuuri Narva osakonna vanemprokurör Günter Koovit.
 
COVID-19 leviku ajal tegid mitmed piirkonnavälised advokaadid videosilla teel intensiivset tööd Narva kohtumajas. Astrid Asi arvab, et advokaadid võiksid ka edaspidi mõelda istungil osalemise peale videosilla teel. “Videosilla teel osalemine võiks parandada samuti riigi õigusabi andmise kvaliteeti ja kättesaadavust, kuna advokaat ei pea teisest linnast Ida-Virumaale kohale sõitma,” ütles Asi. Asi tõstis esile Ida-Virumaale riigi õigusabi osutama lisandunud advokaate Dmitri Koroljovi ja Robert Sprengki. 
 
Viru Ringkonnaprokuratuuri vanemprokuröri Günter Kooviti hinnangul on samuti riigi õigusabi andmise kvaliteet läinud Ida-Virumaal aastatega paremaks, kuid siiski on kohti, kuhu tuleks tähelepanu suunata. Nimelt ei ole Narvas piisavalt kohalikke advokaate ja lähiaastatel suundub oluline osa piirkonna  advokaatidest pensionile. “Praktikas on olnud probleeme ka sellega, et Ida-Virumaa piirkonna tellimusi vastu võtnud teiste piirkondade advokaadid ei soovi tulla kohapeale kliendiga kohtuma, kuigi see võib olla vajalik,” ütles Koovit. Ta lisas, et kuigi vahi all viibivatel isikutel on võimalus suhelda oma kaitsjaga muuhulgas telefoni teel, siis ei pruugi kaitsja olla alati telefonitsi kättesaadav ajal, mil vahistatu temaga kontakti otsib ning tihti oleksid kaitseõiguse tagamiseks vajalikud kaitsja ning tema kliendi (antud juhul siis vahialuse) regulaarsemad isiklikud  kohtumised.
 
Lisaks kohtu ja prokuratuuri esindajatele osales istungil ka PPA Ida Prefektuuri kriminaalbüroo juht Rainet Juuse. Kõik osalejad said otsekoheselt muredest rääkida ning lahendusi pakkuda. Komisjon plaanib jätkata sellises formaadis kohtumisi ka Tartus, Pärnus ja Tallinnas.
 
Taustaks:
Õigusriigis on isikutele oma õiguste ja huvide kaitsmiseks kehtestatud suur hulk reegleid ja norme. Sageli on aga nii, et ilma vastava valdkonna õigusteadmisteta jääb inimene oma õiguste teostamisel hätta. Ka majanduslikel põhjustel ei ole paljudel isikutel võimalus advokaati palgata. Selleks, et inimese õigused ja huvid ei jääks ainuüksi majanduslike piirangute tõttu kaitseta, on seadusega kehtestatud võimalus saada õigusabi riigi kulul.
 
Riigi õigusabi on võimalik saada kõigil kohtumenetluses osalevatel inimestel ning seda taotleda ka kohtueelses menetluses ja õigusalase nõu saamiseks. Riigi õigusabi andvad advokaadid on Eesti Advokatuuri liikmed ja neile on seatud kõrged kutsenõuded.

Lisainfot riigi õigusabi saamise kohta leiab: http://www.riigioigusabi.ee. Samal lehel rubriigis dokumendid on leitav ka vene- ja eestikeelne riigi õigusabi infovoldik.

Lisainformatsioon:

Leen Eenpalu
Eesti Advokatuuri kantsler
662 0665
leen.eenpalu@advokatuur.ee