Javascript is required

Riigi õigusabi kriis: Pärnus jäi advokaadita üle 100 kliendi

Riigi õigusabi kriis kogub kõige kiiremini hoogu Pärnus, kus kahe advokaadi surma järel ootab advokaati üle saja õigusabi vajava kliendi.

“Kuigi lahkunute tellimusi on võimalust mööda ümber jagatud, on tänaseks 160 riigi õigusabi tellimust ikkagi advokaadita,” rõhutas Eesti Advokatuuri esimees Imbi Jürgen. “Pärnu Maakohtu kohtunikud on öelnud, et menetluste planeerimine on muutunud väga raskeks, sest riigi õigusabi advokaatide graafikud on pilgeni täis.”

Pärast kahe kolleegi lahkumist tänavu teisel poolaastal on Pärnu piirkonnas riigi õigusabi jäänud osutama neli advokaati. Uusi advokaate riigi õigusabi süsteemi Jürgeni kinnitusel ei lisandu, sest riik tasustab seda tegelikust turuhinnast kolm korda odavamalt. “Hulga advokaadita jäänud tellimusi oleme suutnud jagada teiste piirkondade advokaatide vahel, aga näiteks Tallinnast Pärnusse menetlustoimingule sõites katab büroole määratav tasu napilt kütusekulu,” rõhutas Jürgen. “Advokaadid proovivad võimalusel ajada asju videosilla teel, ent asjades kus peab füüsiliselt kohal olema, ongi inimesed juba advokaadita jäänud.”

Novembri algul hoiatas riigikohus, et riigi õigusabi alarahastamine seab ohtu inimeste põhiõiguste kaitse. Õiguskantsler nentis eelmisel neljapäeval justiitsministrile saadetud kirjas, et praegune riigi õigusabi tasustamise süsteem ei taga enam põhiseaduslikku õigust õiglasele kohtumenetlusele ega ka kuriteos kahtlustatava õigust kaitsele, ning taotles tasustamissüsteemi vastavusse viimist põhiseadusega. Õiguskantsler rõhutas ka, et tegemist pole advokaatide ebaõiglaselt kõrge tasusooviga ning advokaadibüroole määratav töötasu pole advokaadi palk, vaid sellest tuleb katta ka büroopidamise, tugiteenuste jms kulud.

Mõlemad hiljuti lahkunud Pärnu advokaadid, kes tegelesid valdavalt just riigi õigusabi osutamisega, pidasid nö ühemehebürood, mis ei lubanud ka büroosiseselt asju edasi anda. “Tugeva ja kvaliteetse teenuse tagamiseks on vaja kaasaegset bürood ühes asendamiste ja üleandmiste süsteemi, kvaliteetsete tugiteenuste, töötingimuste ja -vahenditega,” rõhutas Jürgen. “Oleme korduvalt hoiatanud, et tänane riigi õigusabi tasu ei võimalda sellist bürood pidada.”

Septembris, kui riigi õigusabi advokaatidel jäi saamata justiitsministeeriumi lubatud vastus süsteemi edasise rahastamise kohta, lahkus riigi õigusabi süsteemist 85 advokaati kokku umbes sajakonnast ning riigi õigusabi süsteem oli kokkukukkumise äärel. Kuriteos kahtlustatavate kõrval mõjutab riigi õigusabi kriis näiteks laste ja alaealiste huve perekonnaasjades, raske kuriteo ohvreid kellele on samuti ette nähtud esindaja, ning patsiente kellele on tahtest olenematule ravile määramise menetluses ette nähtud advokaat. Kannatada võib ka Eesti rahvusvaheline koostöö kriminaalmenetluses, kus väljaandmis- ja loovutamismenetluses on advokaadi osavõtt kohustuslik.

Lisainfo:
Imbi Jürgen
Eesti Advokatuuri esimees
+372 5295 932
imbi.jurgen@pwc.com