Javascript is required

Prokuratuur ja advokatuur sõlmisid koostöökokkuleppe kannatanute esindajate kriminaalmenetlusse kaasamiseks

Eesti Advokatuuri pressiteade

28.09.2020

Vasakult: advokatuuri esimees Jaanus Tehver ja riigi peaprokurör Andres Parmas.

 

Prokuratuur ja advokatuur sõlmisid koostöökokkuleppe kannatanute esindajate kriminaalmenetlusse kaasamiseks

 

28. septembril allkirjastasid riigi peaprokurör Andres Parmas ning advokatuuri juhatuse esimees Jaanus Tehver Riigiprokuratuuris koostöökokkuleppe, mis puudutab kannatanute esindajate kaasamist kuritegude menetlemisse. 

 

Kriminaalmenetlustes on kannatanute õiguste võimalikult laiapõhine tagamine olnud alati prokuratuuri eesmärgiks. Kuna kriminaalmenetluses otsustab kohtueelses menetluses andmete avaldamise üle prokuratuur, siis on sõlmitava kokkuleppe üheks põhieesmärgiks luua menetlusosalistele ühised arusaamad, kuidas omavahelist suhtlust lihtsustada ja kuidas tagada kõikide osapoolte huvide võrdne kaitse.

Koostöökokkulepe soodustab eelkõige omavahelist tihedamat suhtlust ja elektrooniliste võimaluste laiemat kasutamist menetluses. „Peamiselt kätkeb koostöökokkulepe endas põhimõtteid, kuidas ja mil viisil kannatanute ja nende esindajatega vastastikku kogutud teavet vahetatakse ning kannatanuid menetluse edasistest tegevustest teavitatakse,“ sõnas riigi peaprokurör Andres Parmas.

 “Advokaate seostatakse eelkõige kahtlustatavate ja süüdistatavate esindamisega kriminaalmenetluses ehk kaitsja tegevusega, kuid kannatanute huvide kaitsel on advokaatidel samuti väga oluline roll,” tõi välja advokatuuri juhatuse esimees Jaanus Tehver. Ta lisas, et kokkuleppe sõlmimine tähistab väga olulist sammu prokuratuuri ja advokatuuri vahelises koostöös, millega fikseeritakse nii põhimõtted kui praktilised sammud kannatanute õiguste paremaks kaitsmiseks.  „Sisuline infovahetus ja konstruktiivne koostöö prokuröri ja kannatanut esindava advokaadi vahel eelkõige just kohtueelse menetluse faasis on kannatanute jaoks äärmiselt tähtis“, märkis Tehver.

„Mahukates ja keerukates kriminaalmenetlustes on tavapärane, et kannatanut esindab advokaadist jurist. Olukord, kus kaks oma valdkonna spetsialisti teevad kriminaalmenetluses koostööd, aitab kriminaalmenetlusi kiirendada ja viib parema tulemuseni“ lisas Parmas.

 

Vasakult: advokatuuri esimees Jaanus Tehver ja riigi peaprokurör Andres Parmas.

 

 Fotode autor: Raul Mee