Javascript is required

PALJU ÕNNE! Advokatuuri teemantid on Dmitri Školjar, Katrin Orav ja Silver Reinsaar

 

 

Eesti Advokatuur andis tänavusel aastapeol uue tunnustuse, aunimetuse “Advokatuuri teemant” vandeadvokaatidele Dmitri Školjarile, Katrin Oravale ja Silver Reinsaarele.

 

 

Advokatuuri juhatuse esimehe Jaanus Tehveri kinnitusel tunnustatakse “Advokatuuri teemanti” aunimetusega kolleegide silmapaistvat kutsetööd ning olulist panust advokatuuri või advokaadikutse kõrgesse mainesse. Tunnustatakse ka heaks ja usaldusväärseks kolleegiks olemist teistele advokaatidele või muudele õiguskutses tegutsejatele, vabatahtlikus töös osalemist, ühiskondliku diskussiooni edendamist või muud silmapaistvat tegevust. “Kõik esitatud nominendid on silmapaistvad ja oleme uhked, et nad on advokatuuri liikmed. Valik aga tuli teha,” tunnistas Tehver.

 

“Need advokaadid on teinud nimetatust ühte või mitut asja silmapaistvalt hästi,” rõhutas Eesti Advokatuuri kantsler Leen Eenpalu. “Head advokaadid on tasakaalustatud õigusriigi toimimiseks hädavajalikud. Advokaadid oskavad tänu oma igapäevasele tööle näha seda, mis muidu kipub varju jääma. Neid, kes jõuavad pingelise kutsetöö kõrvalt esile tuua kitsaskohti ja seista laiemalt õiguste tagamise eest tuleb siiralt esile tõsta ja märgata.”

 

 

Katrin Orav

 

MTÜ Lastekaitse Liit esitas kandidaadiks vandeadvokaat Katrin Orava, kes on alates 2013. aastast mitmekülgselt ja järjepidevalt panustanud lapse õiguste ja perekonnaõiguse teemade laiemale tutvustamisele ühiskonnas. Ka on ta aktiivselt toetanud lapsevanemaid nii tasuta nõustamisega kui temaatiliste artiklitega.

 

”Heategevuslikku projekti panustamine on ka advokaatidele oluline, kuivõrd see annab võimaluse ühiskonnas midagi endale südamelähedast ära teha,” sõnas Orav. “Aastate jooksul saadud tagasiside näitab, et perekonnaõiguse teemad on ühiskonnas väga aktuaalsed ja inimesed saavad tasuta nõustamistest olulist abi.”

 

Eesti Advokatuuri ja Lastekaitse Liidu ühine heategevusprojekt „Hea nõu lastega peredele“ kestab juba 11. aastat. Lastekaitsjate kinnitusel lähtub Katrin tihti ununema kippuvast põhimõtest, et iga last puudutav vaidlus tuleb lahendada lapse huvide järgi, mis võib, kuid ei pruugi alati kattuda lapsevanema huvidega.

 

 

 

Dmitri Školjar

 

Advokatuuri riigiõigusabi komisjoni esimees, väga hea kriminaalõiguse tundja vandeadvokaat, kes on oma aktiivsuse ja kvaliteetse tööga silma paistnud. Osalenud kaitsjana arvukatel viimase aja olulisematel krimiprotsessidel. Kaitseõiguse sisulise tagamise ja kliendisaladuse kaitse eest seisja. 

 

Dmitri on öelnud, et ühiskond peab kindel olema, et advokaadile usaldatud info on igal juhul konfidentsiaalne ning selleks on vaja kahte asja korraga: kindlad regulatsioonid seaduses ja tõhus kohtulik kontroll. 

Ta on avaldanud, et peab vajalikuks seadusemuudatust, mis tagab kõikide klientide saladuse kaitse advokaadibüroo läbiotsimise korral ning lubab vaid otseselt kriminaalasja puutuvate materjalide vaatlemist või kaasavõtmist (Vaata ka Eesti Ekspressi artiklit). 

 

Ühtlasi soovib Dmitri, et ühiskond ja inimesed teadvustaksid, et ükski advokaat ei kaitse kuritegu. Advokaat kaitseb seadusega ettenähtud õigusi ja sellega kaitseb ta õigusemõistmise huvisid.

 

 

 

 

 

Silver Reinsaar

 

Vandeadvokaat Silver Reinsaare töö tulemusel tunnistas Euroopa Kohus õigusvastaseks kogutud sideandmete kasutamise kriminaalmenetluses (Vt Eesti Ekspressi artikkel). 

 

„Õigus privaatsusele on üks fundamentaalseid aluseid sellest, mis paneb inimest tundma, et ta on tõeliselt vaba – riigi pideva kontrolli all elades ei saa rääkida inimeste vabast otsustusvõimest,” on öelnud Reinsaar. Tema kinnitusel ei saa privaatsusmure vaiba alla pühkida argumendiga, et õige hõlma ei hakka keegi: laiaulatuslik privaatsuse riivamine võib mõjutada õiguskuulekate inimeste vaba, võimust sõltumatut tegevust ja mõtlemist. Kõigi inimeste liiklus- ja asukohaandmete massiline säilitamine pole tema sõnul vabas riigis normaalne ning see on ka kohtus kinnitust leidnud.

 

Kolleegid on Reinsaart iseloomustanud kui fanaatiliselt tööle pühenduvat advokaati, kes “kirjutab häid kassatsioone“.

 

 

 

 

 

 

Aunimetus “Advokatuuri teemant” anti tänavu välja esmakordselt, see asendab varasemalt välja antud aasta advokaadi tiitlit. Aunimetus sai enda nime Eesti Advokatuuri esimese juhataja, vandeadvokaadi ja hilisema neljakordse riigivanema Jaan Teemanti järgi.