Javascript is required

Õnnitlused Eesti riigi juubeli puhul

Head kolleegid!

Oleme viimastel nädalatel palju lugenud, kuulnud ja vaadanud Eesti riigi eelloo ja sünni kohta. Õpikutest tuttavad faktid muutuvad üha elavamaks, hakkame paremini mõistma tolle aja ärevat olustikku, meie eelkäijate kõhklusi ja lootusi.

Teame, et iseseisvusmanifesti esimest visandit ei koostanud mitte jurist, vaid majandusteadlane Juhan Kukk. Aga koostamise juures Maanõukogu vanematekogus ja maavalitsuses oli hulk juriste, täpsemini advokaate, ja nad andsid dokumendi sõnastusse oma panuse. Välja tuli ülev ja innustav tekst. Hoopis erinev paar kuud varem vastu võetud hõimuvendade soomlaste iseseisvusdeklaratsioonist, mis on üsna kuiv juriidiline lugemine.

Manifesti kuulutasid Pärnus, Viljandis ja Tallinnas välja advokaadiametit pidanud mehed: Pärnus 23. veebruaril Maanõukogu liige advokaat Hugo Kuusner, Viljandis 24. veebruaril tol hetkel linnapea ametis olnud advokaat Gustav Talts ning Tallinnas teadagi Konstantin Päts. Panen siia juurde paar jäädvustust neist sündmustest: Maximilian Maksolly maali Päästekomiteest, Juhan Kangilaski maali Viljandis manifesti ettelugemisest ning Pärnus päev hiljem, 24. veebruaril samalt Endla rõdult tehtud foto. Paraku fotojäädvustusi ühestki kuulutamisest teada ei ole.

Teame ka seda, et üsna pea pärast riigi loomist algasid vaidlused Eesti Vabariigi sünnikuupäeva üle. Et miks 24. veebruar, kui Pärnus ja Viljandis trükitud manifestil seisab 21. veebruar, või miks mitte 23. veebruar, mil toimus esmakuulutamine? Kolleeg Kuusner jäi elu lõpuni sünnipäeva küsimuses eriarvamusele ja protestis igal aastal 24. veebruari tähistamise vastu.

Hoopis olulisem neist juriidilistest nüanssidest on siiski see, et julged mehed ja naised kasutasid ajaloolist võimalust teha samm sammu järel meie oma riigi loomisel. Et seda tehti ühel meelel erakonnavaadetele, ametile või päritolule vaatamata.

Soovin meilegi üksmeelt Eesti elu edendamisel. Meie töö on küll seista oma klientide huvide eest, aga me ei vaidle ju vaidlemise enese pärast, vaid tõe ja õiguse ja lõpuks õigusrahu saabumise nimel. Lootust advokaadina õiglast õigusrahu luua on meil vaid oma vabas demokraatlikus riigis.

Elagu iseseisev demokraatline Eesti vabariik!

Head iseseisvuspäeva!

Hannes Vallikivi