Javascript is required

Noorte advokaatide võistlus 2023

Euroopa Õigusakadeemia on 2023. aastal läbi viimas noorte advokaatide võistlust. Võistlusel osalemiseks saavad kandideerida väga hea inglise keele oskusega esimest aastat praktiseerivad advokaadid. Võistlus koosneb kolmest poolfinaalist ja finaalist, mis on kõik temaatiliselt seotud Euroopa Liidu õiguse erinevate aspektidega.  

 

Advokatuur saab võistlusele esitada kaks osalejat. Osalustasu 170 eurot hüvitab advokatuur. Reisi ja majutuskulud kannab Euroopa Komisjon nende reeglite kohaselt. Võistlusele saavad advokaadid ka ise kandideerida läbi alloleva veebilehe, kuid sellisel juhul advokatuur osalustasu ei hüvita ning nende kandidaatide puhul teeb võistlusele pääsejate osas valiku Euroopa Õigusakadeemia. 

 

Detailne info võistluse osas on kättesaadav https://younglawyerscontest.eu/  

 

Palume advokaatidel, kes vastavad võistlusel esitatavatele nõuetele, saata motiveeritud avaldus advokatuuri juhatusele hiljemalt 05.12.2022. Kui konkureerivaid sooviavaldusi laekub rohkem kui kaks, teeb osalejate suhtes valiku juhatus. Palume avaldused saata merit.aavekukk-tamm@advokatuur.ee