Javascript is required

Naised advokaadibüroode tipus: Piret Jesse

Piret Jesse on Soraineni Eesti büroo üks ühinguõiguse ning ühinemiste ja ülevõtmiste töörühma juhtidest ning kinnisvara ja ehituse ärivaldkonna juht. Piret on ka advokatuuri juhatuse liige ning äriõiguse komisjoni esinaine ja tegutseb eksperdina justiitsministeeriumi ühinguõiguse revisjoni komisjonis. Piretit paelub advokaaditöö puhul kõige enam selle mitmekülgsus, võimalus panustada ägedate projektide elluviimisse ning sellega kaasnev pidev isiklik areng. Lisaks advokaaditööle on Piret tegev ka EBS Executive Coaching Centre coachina.

 

Millises õigusvaldkonnas sa praegu tegutsed?

 

Täna keskendun valdavalt M&A tehingutele, aga ka äri-, töö- ja kinnisvaraõigusele. Minu kirg on läbi aastate olnud läbirääkimised.

 

Olen enam kui 20-aastase advokaadikarjääri jooksul tegelenud peaaegu kõikide õigusvaldkondadega. Algusaastatel sai tehtud isegi ligikaudu 70 määratud kaitset kriminaalasjades. Aja jooksul on välja koorunud, et kõige enam paneb silma särama millegi loomine ning inspireerivate ideede elluviimine. Seetõttu olen jäänud pidama tehingutel ja igapäevasel ärinõustamisel eesmärgiga aidata klientidel õiguslikke nüansse teadvustades ja riske maandades oma ärilisi eesmärke saavutada. Usun, et läbimõeldud ja selged õigussuhted võimaldavad ennetada vaidlusi juba eos, võimaldades klientidel keskenduda oma põhiärile ja eesmärkidele.

 

Milline on olnud sinu teekond partnerluseni oma praeguses büroos?

 

Soraineni bürooga liitusin 2018. aastal partnerina. Minu karjäär algas advokaadibüroos Lepik & Luhaäär (tänase COBALTi eelkäija) ning 10 aastat töötasin advokaadibüroos Tark (nimi erinevatel aegadel vahetunud), kus sain ka partneriks. Vahetult enne Soraineni bürooga ühinemist juhtisime koos hea sõbra ja kolleegi Tanel Kalausiga 3,5 aastat advokaadibürood Jesse & Kalaus.

 

Targa büroos ei olnud partneriks saamiseks selgeid kriteeriume. Olid mitmed subjektiivsed ning ajas pidevalt muutuvad näitajad, mida kohaldati valikuliselt. Seetõttu oli partneriks saamise teekond pikk ja keeruline. Minu puhul mõjutasid seda ajaliselt kindlasti ka lastesaamine ja sellest tingitud eemalolekud.

 

Mulle on öeldud, et minu teekond partneriks saamiseks oleks olnud lihtsam, kui oleksin mees. Vaadates Eesti suurimate büroode naispartnereid, siis oletan, et enamiku teekond partnerlusse oleks olnud mehena teistsugune.

 

Mis on partneri positsiooni väärtused sinu jaoks?

 

Partneri positsioon võimaldab vabamalt otsustada, kuhu suunda liikuda, viia ellu olulisi projekte ning muuta organisatsioonikultuuri (nt paindlikud töösuhted, kaasatus, võrdõiguslikkus). Seda kõike saab teha ka partner olemata, kuid otsustajate ringi kuuludes saab liikuda edasi kiiremini ja tulemuslikumalt.

 

Partneri rollis saan paremini toetada ka kolleege ja kliente nende ambitsioonides ja potentsiaali kasutamisel, samuti näidata eeskujuga, et pole ühtegi takistust olla kõrgelt hinnatud spetsialist, juhtiva advokaadibüroo partner ning samas suurepärane abikaasa oma mehele, ema oma kolmele lapsele ja sõber oma lähedastele ja sõpradele.

 

Miks on sinu arvates Eesti suuremate advokaadibüroode juhtide seas keskmiselt vaid 25 % naisi, kuigi töötajatest on keskmiselt 49 % naised?

 

Siin ei ole ühest põhjust. Oma osa on kindlasti ajalool. Enamik Eesti suurte büroode advokaate on olnud partneripositsioonil kas büroo asutamisest või sellele järgnevatest aastatest ning tol ajal oli valdav enamus advokaate meessoost. Seega on arusaadav, et ka partneri positsioonile tõusis rohkem mehi. Hilisemate edutamiste tagamaid teavad vaid vastavate büroode partnerid ise.

 

Ma ei välista, et oma rolli võib mängida alateadlik eelarvamus, mis paneb naisadvokaadid pikas perspektiivis halvemasse olukorda – on ju teada, et naised võivad jääda ajutiselt eemale lapsehoolduspuhkuse tõttu, või kardetakse, et neil on keerulisem väikeste laste kõrvalt teha tööd tavapärase tööaja välisel ajal, mida meie elukutse paratamatult eeldab. 

 

Mingil määral võib põhjus seisneda ka selles, et töö ei ole paljude naiste prioriteetide seas nii olulisel kohal, et kogu seda vaeva näha. Elame ju lõppeks kõik üks kord ja päevi võiks vähemalt valdavas osas sisustada tegevustega, mis teevad sind õnnelikuks. Mina olen selles suhtes õnnelik inimene, et ka töö tegemine on minu jaoks nauditav ja advokaaditööga sageli kaasnevad pikad tööpäevad ei ole mulle koormaks. Kuid kui ikka miljon muud asja oluliselt rohkem rõõmu pakub, siis tuleks neid teha. Sel juhul ronimine karjääriredelil küll midagi juurde ei paku.

 

Laiemalt puudutab naisjuhtide teema mitte üksnes advokatuuri, vaid kogu ühiskonda. Muutused ei toimu üleöö ning võrreldes 20 aasta taguse ajaga on juba palju muutunud. On ilmne, et mida enam läheb kõrghariduse põld naiste nägu, seda enam tuleb juurde ka naistest tippjuhte, sealhulgas advokaadibüroode partnereid. 

 

Kas naiste osakaalu tõstmine advokaadibüroode juhtimises on sinu arvates oluline?

 

See on kahtlemata oluline. Viimastel aastakümnetel tehtud teadusuuringud on näidanud, et enamike edukale juhile omistatavate näitajate osas ületavad naised mehi. Näiteks eneseteadlikkus, enesekontroll, moraalne tundlikkus, sotsiaalsed oskused, emotsionaalne intelligentsus ja lahkus on pigem omased naistele kui meestele. Samuti on tõestatud, et naised on meestest tõhusamad kriisijuhtimises.

 

Samuti on mitmed uuringud näidanud, et ettevõtted, mille juhtkonnas on nii mehi kui naisi, on ka majanduslikult edukamad. Seega pole kahtlust, et erinevused rikastavad, loovad sünergiat ja toovad ettevõttele kasu. Kindlasti on ka töötajate rahulolu, pühendumus ja lojaalsus suurem büroodes, kus on ka naisjuhte.

 

Kas oled kogenud seda, et klient valib bürood naispartnerite olemasolu järgi või kas on ette tulnud olukordi, kus kliendi ootustele vastab paremini just naissoost advokaat? Aga vastupidi?

 

Karjääri algusaastatel kohtasin aeg-ajalt üllatunud pilke, kui selgus, et advokaat on noor blond naine ning kogesin, kui üks vanemaealine meesterahvas nõudis, et tema advokaat peab olema mees. Selliseid lugusid on rääkida teistelgi kolleegidel. Tänapäeval aga on tavapärane, et suured rahvusvahelised korporatsioonid teevad koostööd vaid advokaadibüroodega, kus on nii nais- kui ka meessoost partnereid. Mõne kliendi puhul on oluline lausa kogu nõustamismeeskonna komplekteerimine selliselt, et võrdse tasemega inimeste seas oleks tagatud sooline tasakaal.

 

Isiklikult pole ma kunagi tajunud, et jään mõnest professionaalsest väljakutsest eemale soo tõttu. Vastupidi, vahel võib sugu anda naisele isegi teatud eelise. Olen näinud korduvalt läbirääkimistel, et kasvõi üheainsa naisterahva lisandumine mehi täis ruumi aitab tekkinud pingeid maandada ja taas konstruktiivsele arutelule keskenduda.

 

Milline on sinu büroo suhtumine soolise tasakaalu saavutamisse või hoidmisse juhtimise tasandil?

 

Soraineni jaoks on võrdõiguslikkus ja kaasamine oluline igal tasandil. Eriti tõsiselt oleme selle teemaga tegelenud just viimastel aastatel, kui jälgime teadlikumalt, et töötingimused ja edutamise võimalused oleksid objektiivselt õiglased ja kõigil oleksid võrdsed võimalused. Täna on ligikaudu 2/3 büroos töötavatest advokaatidest naised. Kindlasti hakkab ka partneri positsioonile jõudma naisi varasemast enam.

 

Mida saaks advokaadibürood, advokatuur ja ühiskond laiemalt teha, et tõsta naiste esindatuse taset advokaadibüroode juhtimises?

 

Esiteks, naisadvokaat, kellel on olemas büroos tugiisik ja vajalik tugisüsteem, jõuab tõenäolisemalt partneri positsioonile. Rahvusvaheliste advokaadibüroode praktikast on tulnud välja, et naised vajavad partneriks saamise teekonnal enam tuge. Üks põhjus peitub kindlasti enesekindluses, mis, vaatamata sellele, kas me seda tunnistame või see meile meeldib, on naistel üldjuhul madalam kui meestel. Tippu ronimisel on paratamatult ohtralt tagasilööke ning isegi grammi jagu madalam enesekindlus võrreldes meeskolleegiga võib anda mehele olulise eelise. Teine põhjus on looduse poolt seatud – kõige parem karjääri ülesehitamise aeg langeb samasse aega, kui oleks kõige parem lapsi saada ja nendega koos kasvada. Lastesaamisega kaasnev eemalolek võib muuta naise teekonna partnerluseni päris pikaks ning nagu igaüks teab, siis pikal teekonnal – eriti kui ei olegi teada, kus lõpp on või kas see üldse saabub – väsime ära ja kipume käega lööma.

Lisaks peaks hindama, kas juba esimesest päevast koheldakse naisi ja mehi võrdselt nii neile antavate ülesannete sisu kui ka partneri toe poolest. Sageli ei märgatagi, et loomulikult väljakujunenud töökorraldus võib anda eelise soolisel tasandil. Näiteks, kas administratiivsetes asjades või pro bono töö puhul kaasatakse nais- või meessoost kolleeg? Kas erialaselt põnevamad ja arendavamad projektid jagunevad võrdselt, või luuakse töö jaotamise läbi kellelegi põhjendamatu eelis? Arvestada tasub sedagi, et kolleegi puhul, kellega on vähem siduvaid huve ja hobisid, peab juht panema erilist rõhku hea koostöövaimu ja kontakti tagamisele. Usun, et iga juht saab palju ära teha, kui oskab märgata ja jälgida, et kolleegide arengule kaasaaitamine oleks teadlik ning tööülesannete, väljakutsete, tähelepanu ja toe jagamine objektiivselt õiglane ja võrdne.

 

Milliseid valikuid oma karjääri edendamiseks ja potentsiaali realiseerimiseks soovitaksid teha naistel, kes täna alustavad oma advokaadikarjääri?

 

Kõige olulisem on hoida oma prioriteedid paigas. Kui suures plaanis jagada elu 4 peamisesse valdkonda – töö, suhted, perekond ja aeg iseendale – siis soovitan viimase kolme arvelt suuri kompromisse mitte teha. Lähisuhted on need, mis pakuvad meile kõige rohkem rõõmu ning töö ei asenda seda kunagi. Soovitan siiralt keskenduda sellele, et kõik need valdkonnad oleks heas seisus. Siinkohal tasub teadvustada, et tähtis ei ole kvantiteet, vaid kvaliteet, ehk oluline on see, mida me selle ajaga teeme, mis töö kõrvalt endale ja lähedastele jääb. Ole ajakasutuse suhtes paindlik. Mul on olnud mitmeid puhkuseid, kus päeval hullan lastega lõbustus- või veepargis, käime muuseumites ja matkadel ning öösel, kui lapsed magavad, teen tööd. Pole küll ideaalne, kuid paremate valikute puudumisel on see teinekord möödapääsmatu. Samuti on valdav osa laste sünnipäevapidude ja muude ürituste ettevalmistustest toimunud öösiti, kuna päev on töötavale kolme lapse emale sageli ikka näruselt lühike. Kõige olulisem on suhtumine ning mõistmine, et ka väikesed asjad loevad. Õpi kasutama iga hetke, et tagada, et su päevades on piisavalt seda, mis loob sulle ja su lähedastele hea tunde ja mõnusa olemise. See omakorda loob aluse selleks, et sul oleks võimalik tööalaselt oma potentsiaali rakendada ning seda nautida.

 

Sõltumata sellest, mida sa teed, anna endast alati parim. Sea latt kõrgele ja ära tee järeleandmisi. Suur osa meie igapäevastest toimingutest nii kodus kui ka tööl on korduvad. Loo omale head harjumused. Õpi selgeks, kuidas korduvaid tegevusi kõige efektiivsemalt ja kvaliteetsemalt teha. See aitab palju aega kokku hoida – mistahes asja tegemine väga hästi või keskpäraselt võtab üldjoontes sama kaua aega, keskpärase asja uuesti tegemine suurendab aga ajakulu ligi kaks korda. Rääkimata sellest, et tööalaselt võib keskpärane töö tuua kaasa tagasilööke. Mida enam asju oskad teha väga hästi, seda keerukamaid oskusi on võimalik omandada ja seda ägedamad valikud on sul eneseteostuseks. Ühtlasi, kui oled teistest peajagu parem, on sind lihtsalt võimatu ignoreerida.

 

Kui soovid karjääriredeli tippu liikuda, on väga oluline selgeks teha, mida partneriks saamiseks eeldatakse. Advokaadibüroodes on nendeks kõige tavapärasemalt sinu kaudu sissetuleva tööga seonduv käive, aga ka äriarenduse ja inimeste juhtimisega seotud näitajad jms. Ühtlasi oleks hea aru saada, kuidas otsustusprotsess käib ja mis veel selles protsessis tähtsust omab. Lähtuvalt sellest pane paika plaan, mis aitab sind vastavate näitajate saavutamisel. Soovitan selle plaani kirja panna ja seda regulaarselt üle vaadata. Kui asjaolud seda tingivad, siis muuta. Miks? Seepärast, et kirjapandud plaan võimaldab teha paremaid otsuseid igapäevaste tegevuste ning ka selle valikul, millega tegeleda ise ja mida delegeerida. Nii suudad paremini vältida lõksu tegeleda meeldivate ja mugavate ülesannetega, selle asemel, et teha neid, mis sind tegelikult eesmärgile lähemale viivad.

 

Teadvusta oma soov otsustajatele ning saavuta võimalusel nendega kokkulepped selles osas, mida sinult oodatakse, mis ringis ja millise sagedusega tulemusi hinnatakse ning vaadatakse, kas liigud õiges suunas.

Leia endale büroo partnerite seast tugiisik/mentor, kes sind toetab ja kellega saad tööalaseid väljakutseid arutada. Aruta probleeme julgelt nendega, kes on samasuguste olukordadega varem kokku puutunud ja kasuta lahenduste leidmisel nende kogemust. Hoiad kokku nii aega kui energiat ja jõuad sageli ka parema tulemuseni, kui üksnes oma kogemusele tuginedes. 

 

Õpi pidevalt. Tasub juba varakult teadvustada, et mida kaugemale oma karjääris jõuad, seda laiem on kohustuste ring ning suurem vastutus. Mida enam oleme oma mugavustsoonist väljas, seda kiirem on isiklik areng. See ei aita mitte ainult eesmärkide suunas liikumisel, vaid pakub ka rahulolu. Paraku on ka möödapääsmatu, et kõige raskemad ja valusamad õppetunnid on kõige paremaks õpetajaks ja aitavad meil muutuda tugevamaks.

 

Teekond partnerluseni on pikk. Sea endale karjääriredelil liikumisel realistlik ajakava. Igal tasemel on oma eesmärk ja uute kompetentside omandamine võtab aega. Ole kannatlik ja naudi protsessi. Kui teed õiget asja hingega ja hästi, siis jõuad sihile. Aita ja toeta ka teisi enda ümber, sest üheskoos suudate alati rohkem kui üksi. Mida paremini läheb inimestel sinu ümber, seda paremini läheb sinul.

 

Oluline on endalt aeg-ajalt küsida, kas see on see, mida sa tegelikult tahad. Advokaadibüroo partneri roll pole meelakkumine. Lisaks spetsialisti tööle lisandub palju muid ülesandeid: strateegiline juhtimine, äriarendus ja vastutus finantstulemuste eest, inimeste juhtimine, äri- ja inimsuhetega seotud probleemide lahendamine, aga ka palju administratiivsemat laadi toiminguid. Vaata ausalt enda sisse – kas sa armastad inimesi, kas sulle meeldib advokaaditöö ja tahad viia seda uuele tasemele ning kas suudad vastutada ka kõige selle eest, mille üle sul kontroll kohati puudub. Kui vastad nendele küsimustele jaatavalt, siis tasub partneri positsiooni peale mõelda küll. Kui tunned, et see pole sinu jaoks, siis naudi seda tööd, mis pakub üliägedat eneseteostuse võimalust ja ka head sissetulekut. Advokaaditöö on mitmekülgne ja põnev ka ilma, et peaksid büroo partneriks pürgima.

 

Lisaks hinda ausalt, kas see keskkond, kus sa oled ja need väärtused, mida kannavad need inimesed, kelle kõrvale sa partneriks saada soovid, lähevad kokku sinu omadega? Nii valus kui see tõdemus ka ei pruugi olla, aga kui see nii ei ole, siis anna jalgadele tuld. Täna on juba piisavalt häid väärtuspõhiseid büroosid, kus töötada ja areneda. Töö peaks olema fun ja inimesed, kellega seda koos teha, inspireerivad.

 

Kuigi ma ei pea seda südames õigeks, siis midagi pole parata – kuni enamik advokaadibüroode partnereid on meessoost, on kohati kasulik mõelda ja käituda nagu mehed. Nii oled neile lihtsalt paremini mõistetav. Siinkohal soovitaksin kindlasti lugeda ka Lois P. Frankelo Nice Girls Don’t Get the Corner Office.

 

Lõpetuseks, ära kaota selles protsessis iseend ega jäta elus tegemata lahedaid asju töö või igapäevaste kohustuste pärast. Meil kõigil on palju kohustusi ja on väga lihtne end nende alla matta. Olen seda teinud ja kinnitan, et see ei ole hea viis elamiseks. Otsustasin umbes 15 aastat tagasi, et ei jäta ühtki toredat tegevust, näiteks teatrisse või sõpradega üritusele minekut, töö või muude kohustuste pärast tegemata. Valdavalt saan kõik olulised asjad tehtud nii, et see ei sega mul tegelemast meelepärasega. See nõuab teinekord rohkem planeerimist ning sageli töötamist varahommikul, hilisõhtul ja nädalavahetuseti, kuid see on seda väärt. See on üks parimaid otsuseid, mis ma olen oma elus teinud.