Javascript is required

Naised advokaadibüroode tipus: Monika Koolmeister

Monika Koolmeister on Advokaadibüroo COBALT pangandus- ja finantsõiguse partner, abikaasa ning kolme lapse ema. Monika tegutseb aktiivselt ka advokatuuri finantsõiguse komisjonis.

 

Millises õigusvaldkonnas Sa praegu tegutsed?

 

Olen alates ülikooli lõpetamisest tegutsenud finantsõiguse valdkonnas (banking&finance).  Viimastel aastatel olen tegev peamiselt finantsregulatsioonide valdkonnas, aidates finantssektori klientidel määratleda klientide teenustele kohalduvaid nõudeid, nõustades neid sisereeglite ja tootetingimuste osas, aidates neid loamenetlustes ning järelevalvelistes küsimustes, tegevuse ümber-struktureerimises ning piiriüleses tegevuses. Olen oma varasema karjääri jooksul nõustanud ka väärpaberite avalikke pakkumisi ning IPOsid, teatud määral M&A tehinguid.

 

Enam kui kakskümmend aastat tagasi oli finantsõigus Eestis uus valdkond, mida saigi omandada vaid valdkonna tööd praktikas tehes. Ülikoolis vastav loengukursus puudus ning advokaatidest praktikuid sai kahe käe sõrmedel kokku lugeda. Iga tehing või analüüs oli seega Eesti finantsõiguse tõlgendust kujundav. Võimalus valdkonna kujunemisse oma panus anda ongi selle teekonna juures kõige köitvam olnud.

 

Milline on olnud Sinu teekond partnerluseni oma praeguses büroos? 

 

Advokaadibüroos COBALT võttis teekond partnerluseni 3 aastat, sellele eelnes enam kui tosin aastat tööd advokaadina ning võtmetöötajana panganduses.

 

Kindlasti mõjutas partneriks saamise ajastust asjaolu, et kui olin saavutanud oma professionaalse kompetentsi tipu ning omasin enam kui 10-aastast töökogemust, jäin enam kui neljaks aastaks kolme lapsega 100%-liselt koduseks. Kindlasti mõjutasid need töises mõttes vahele jäänud (nö parimad produktiivsed aastad) ka minu karjääri kulgemise kiirust.

 

Samuti oli minu karjääri algusaastatel Eesti ühiskonnana ebaküpsem, suuremates advokaadibüroodes oli terve Eesti peale 2-3 naispartnerit. Tänaseks päevaks on keskkond oluliselt muutunud, ka õigusteenuse tellijatel on välja kujunenud ootus näha laua taga naisi. Seega mängis partneriks saamise teekonna pikkusel rolli üldine ühiskondlik kontekst. Näiteks ei ole tänasel päeval ebatavaline, et globaalse haardega ettevõtted saadavad enne õigusteenuse pakkuja valikut küsimustiku, milles muu hulgas soovivad teada naispartnerite protsentarvu, kuna soovivad õigustööd tellida sarnaseid väärtuseid kandvalt õigusteenuse osutajalt. Selline kalibreerimine ei olnud tavaline minu karjääri algusaastatel. Iga järgmise aastaga muutub naisena partneriks saamine tavalisemaks, see nähtub loogiliselt ka praegusest õigustudengite soolisest koosseisust (magistriõppes 80-90% naised).

 

Mis on partneri positsiooni väärtused Sinu jaoks? 

 

Partnerina on võimalik kujundada büroo meeskonda, töökorraldust, kliendibaasi ning olla eeskujuks, sh ka noortele naiskolleegidele, et soovi ning pühendumise korral on kõik võimalik, seda ka suure pere kõrvalt. Partneri positsioon signaliseerib sinu kompetentsi ning pädevust selgemalt ka välistele osapooltele.

 

Miks on Sinu arvates Eesti suuremate advokaadibüroode juhtide seas keskmiselt vaid 25 % naisi, kuigi töötajatest on keskmiselt 49 % naised? 

 

See seis on kindlasti ajas muutuv, praegused põhjused on ajaloolised ning olukord on muutumas.

 

Kas naiste osakaalu tõstmine advokaadibüroode juhtimises on Sinu arvates oluline?

 

Advokaadibüroos COBALT on naiste osakaal partnerite osas tavapärasest oluliselt kõrgem. Meil on meeste ning naiste osakaal partnerite hulgas võrdne, mistõttu võime end väljateenitult turul eeskuju andjaks pidada.

 

Kas oled kogenud seda, et klient valib bürood naispartnerite olemasolu järgi või kas on ette tulnud olukordi, kus kliendi ootustele vastab paremini just naissoost partner või advokaat? Aga vastupidi? 

 

Meie ühiskond on saavutanud sellise küpsuse, et tänapäeval loeb advokaadi valikul professionaalsus ning võimekus saavutada seatud eesmärki.

 

Meenutan juba enam kui 20 aastat tagasi Juridicumi teadetetahvlile tudengitele üles seatud kuulutust, milles üks advokaadibüroo otsis endale üliõpilaste seast „meeskolleegi“, mitte kompetentsi. Tuleb tõdeda, et see büroo enam tänaseks turul ei tegutse ning tema lippu enam keegi kõrgel ei hoia. Selleks, et konkureerida helgemate peade nimel näiteks start-up sektoriga, peavad advokaadibürood olema tasakaalustatud, läbipaistvad ning pakkuma perspektiivi oma helgematele peadele, sõltumata soost.

 

Milline on Sinu büroo suhtumine soolise tasakaalu saavutamisse või hoidmisse juhtimise tasandil? 

 

Meil on selge karjäärimudel ning seatud selged ja objektiivsed kriteeriumid, mille täitmist on võimalik mõõta. Meie kolleegidele on ilmne, et tulemuste korral on kõik eesmärgid võimalikud. Kindlasti töötab hästi naispartnerite eeskuju.

 

Mida saaks advokaadibürood, advokatuur ja ühiskond laiemalt teha, et tõsta naiste esindatuse taset advokaadibüroode juhtimises ja osanike hulgas? 

 

Oleme ühiskonnana õigel teel, protsesside materialiseerumine võtab lihtsalt oma loomuliku aja.

 

Milliseid valikuid oma karjääri edendamiseks ja potentsiaali realiseerimiseks soovitaksid teha naistel, kes täna alustavad oma karjääri advokaadibüroos?  

Potentsiaali realiseerimiseks on esmajärjekorras oluline omandada vajalikud teadmised ja keeleoskus. Kõrgtasemel advokaaditöö on tänapäeval suurel määral rahvusvaheline ning inglisekeelne. Oskusel ennast professionaalselt pädevalt väljendada on olulisem roll kui ülikoolis õppides tunduda võib. Seetõttu on tippu jõudmiseks mõistlik olla inglisekeelses keelekeskkonnas praktikal, seal õppida või töötada.

Teiseks on oluline iseennast ning oma tegelikke soove ja unistusi mõista. Selle oluliseks osaks on hinnata terviklikult, millised on minu vajadused ning eesmärgid inimesena. Partneri töö ei ole ilmtingimata igale professionaalile (ning seda sõltumata soost). Partneri töö nõuab palju, tihti ootamatuid ja pere seisukohalt ebasoodsaid mööndusi ja paindlikkust, mõnikord ka ootamatuid järeleandmisi une ning stabiilsete sportimisharjumuste arvelt, seda eelkõige teekonnal partnerluseni. Olen viimase kolme aasta jooksul mitmel korral ootamatult tekkinud ning kliendi vaatest kriitilise klienditöö vajaduse tõttu pidanud loobuma näiteks oma suvepuhkusest või selle edasi lükkama. See on omamoodi eluviis, mille rütmiga peab soostuma kogu perekond. Partneri tööks on lisaks õigustööle suurel määral ka aeganõudev eelarvestamine, kliendilepingute läbirääkimine, huvide konfliktide analüüs, rahvusvaheline projektijuhtimine, koordinatsioon, meeskonna koostamine, kooshoidmine ning muud aspektid, mis sisulise õigustöö nautijatele vähe köitvad võivad olla ning millega võrreldes võib tipp-spetsialisti töö, olenevalt inimese enda eelistustest, olla oluliselt nauditavam.  

Juhul kui karjääri alustav kolleeg on veendunud, et tema jaoks isiklikult oleks parim valik püüelda partnerluse poole, siis tuleks endale valida seda ambitsiooni siiralt toetav ja austav kaaslane. Rahvusvahelised karjäärinõustajad märgivad, et naistel, kes lisaks karjäärile soovivad ka perekonda, on karjääri olulisemaks alustalaks kaaslase valik. Kui eesmärgiks on kiirelt karjääris edasi liikuda, siis on kõlanud lausa soovitus toetava partneri puudumisel teha pragmaatiline valik ja pigem partnerlussuhtest loobuda. Minu enda jaoks oli pikk lastega kodus olemine minu jaoks inimesena kasvamiseks vajalik, mistõttu tegin enam kui 4-aastasel perioodil teadliku valiku 100% perekonna kasuks karjääri arvelt. Lõpuks on advokaadiks olemine kõigest töö (kuigi väga nauditav) ja hinge toidab perekond.