Javascript is required

Naised advokaadibüroode tipus: Maivi Ots

Vandeadvokaat Maivi Ots on Advokaadibüroo EvershedsSutherland Ots & Co juhtivpartner, olles büroo kuue partneri seas ainus naine. Advokaadina on ta tegutsenud juba ligi 25 aastat, sellest 20 aastat büroo juhina. Maivi Ots on olnud pikka aega ka advokatuuri juhatuse liige ning kuulub praegu  eetika- ja metoodikakomisjoni. Maivi on kolme lapse ema ning veedab oma vaba aega meelsasti looduses matkates. 

 

Millises õigusvaldkonnas Sa praegu tegutsed?  

 

Täna tegelen peamiselt äriühingute müügitehingute ning projektide finantseerimise nõustamisega. Lisaks sellistele asjadele on töölaual mitmeid keerulisi ärisuhetes tekkinud vaidlusi, milles püüan aidata kliente mõistlikele lahendustele jõuda ning need siis ära vormistada. Viimaste juures köidab mind ennekõike vajadus hinnata olukorda tervikuna, kasutada erinevaid teadmisi, oskusi ja kogemusi ning seeläbi otsida toimivaid ja klientidele sobivaid lahendusi olukordadele, mis esmapilgul võivad tunduda täielikult lahendamatutena. 

 

Milline on olnud Sinu teekond partneri positsioonini?  

 

Minust sai büroo partner tulenevalt soovist alustada tegevust oma büroos ning sellega koos. Selles mõttes oli tee partnerluseni väga lihtne- see sõltus üksnes minust endast ning soodsate asjaolude kokkulangemisest. Mul on väga vedanud, et õigel ajal on mu kõrval olnud õiged inimesed, kellega koos olen saanud tegutseda ning kes on mind toetanud.  

 

Ma ei arva, et minu tegevuse edukus või ebaedukus partneriks saamisel oleks seotud minu sooga. Advokaadi mõõdupuuks on tema kliendid. Advokaadibüroos saavad partneriks eelkõige need advokaadid, keda kliendid hindavad, kelle juurde nad tagasi tulevad ning keda nad teistelegi soovitavad.     

 

Mis on partneri positsiooni väärtused sinu jaoks?  

 

Mul on olnud tohutu privileeg alati teha oma tööd ja esindada oma kliente nii, nagu ma olen ise õigeks pidanud. Ma ei ole kunagi tööalaselt pidanud enda väärtushinnangutega kompromisse tegema. Ma olen pidanud lisaks juurale palju õppima juhtimise, psühholoogia, majanduse ning muudes õigusega külgnevates valdkondades ning selline õppeprotsess on jätkuv ja lõputu. See kõik on olnud mulle väga huvitav. Loodan, et see on aidanud mul saada paremaks inimeseks.  

 

Miks on sinu arvates Eesti suuremate advokaadibüroode juhtide seas keskmiselt vaid 25% naisi, kuigi töötajatest on keskmiselt 49% naised?  

 

Ühiskondlikel hoiakutel on kindlasti oma roll, kuid õnneks need on ajas muutuvad. Kui ma pärast ülikooli lõppemist advokaadi ambitsiooniga advokaadibüroodesse tööle kandideerisin, ei saanud ma paljudest büroodest vastust. Ühest büroost öeldi mulle üle laua otse, et nemad naisi ei palka. Siis oli 90ndate lõpp, kus ajakirjanduslikuks ideaaliks oli veel ilus koduperenaine ning isegi kontorivett müüdi napis riietuses tüdrukute piltide abil.  

 

Tänaseks on ühiskond ja hoiakud selles osas muutunud ning sellist suhtumist enam keegi endale lubada ei saa ega julgegi. Samuti on muutunud advokaadibüroode töötajaskonna sooline koosseis ning klientide suhtumine 

 

Advokaaditöö on oma olemuselt amet, milleks vajalikud teadmised ja oskused omandatakse töö käigus ning seda tehes. Seetõttu nõuab see väga palju pühendumist ning aega. Ühiskondlikud hoiakud, mis puudutavad naiste töötamist, peresisest rollijaotust ja ajakasutust avaldavad seega kindlasti mingit mõju ka sellele, kui paljudest tublidest naistest saavad büroodes partnerid.   

 

Kindlasti muutub büroode sooline koosseis ajas veelgi, sest mulle teadaolevalt on ülikoolis õppivad juristid täna juba enamuses naised ning minu isiklike tähelepanekute järgi on enamus advokatuuri astujatest juba mõnda aega naised. Võib-olla juba paarikümne aasta pärast oleme me vastupidiselt mures, kuhu kõik meespartnerid kadunud on… 

 

Kas naiste osakaalu tõstmine advokaadibüroode juhtimises on sinu arvates oluline? 

 

Ma arvan, et naiste osakaalu büroo juhtimises jõuga tõsta ei saa– see on muutus, mis toimub ajas paratamatult. Kolleegide kaasamine otsustusprotsessi, sõltumata nende soost, tagab kindlasti paremad otsused, mida ollakse valmis ka ellu viima. Covid ja sellest tulenevad piirangud on tekitanud täiendavaid probleeme seoses inimeste kapseldumise, üksteisest võõrandumise, usalduse vähenemise ja muude sääraste aspektidega, kuid see ei ole kuidagi seotud otsustajate sooga     

 

Kas oled kogenud seda, et klient valib bürood naispartnerite olemasolu järgi või kas on ette tulnud olukordi, kus kliendi ootustele vastab paremini just naissoost partner või advokaat?Aga vastupidi? 

 

Jah, on kliente, kes valivad advokaati soo järgi. Kusjuures see valik võib olla mõlemat pidi, mõnes olukorras arvatakse, et parem on meesadvokaat ning mõnes, et naisadvokaat. Ma ei oska hinnata, kas asja ajava advokaadi sool kliendi poolt soovitud lõpptulemusele ka tegelikult mõju on või mitte. Samas, kui kliendil on palju kaalul, soovib ta kasutada kõiki võimalikke võtteid, mis tema hinnangul võiks teda aidata tulemuse saavutamisel ning  seda on kliendile raske ette heita. Kuivõrd olen näinud, et selliseid soove on mõlemat pidi, ei ole see seostatav mitte niivõrd soolise stereotüübi, kuivõrd kliendi soovitud vastaspoole advokaadiga või kohtunikuga tekkiva suhtedünaamikaga. 

 

Milline on Sinu büroo suhtumine soolise tasakaalu saavutamisse või hoidmisse juhtimise tasandil?  

 

Meie büroos koheldakse mehi ja naisi võrdselt, nii otsuste tegemisel, tasustamisel kui ka muudes küsimustes. Me proovime ennekõike olla inimlikud ja tähelepanelikud. Kas see ka alati välja tuleb, ei ole ma ise õige hindama. Oskus päriselt kuulata aitab lahendada päris paljusid probleeme. 

 

Mida saaks advokaadibürood, advokatuur ja ühiskond laiemalt teha, et tõsta naiste esindatuse taset advokaadibüroode juhtimises ja osanike hulgas? 

 

See on laiem ühiskondlike hoiakute muutumise küsimus, mis toimub ajaga. Koos hoiakute muutusega näiteks koduste kohustuste ja laste kasvatamisega seonduva jagamise osas, mis võimaldavad naistel paindlikumalt töötada, toimuvad ka muudatused advokaadibüroodes. Tänu Covidile on kaugtöö võimalused kõigis büroodes hüppeliselt arenenud ning hübriidtöö on muutunud pigem normiks. See võimaldab palju paremini ühildada osalise tööajaga töötamist ning lastega seonduvaid kohustusi, mis kindlasti aitab soolise tasakaalu tekitamisele kaasa. Advokatuur saab jälgida, et meie büroode tegevust puudutavad reeglid paindlikkust asjatult takistama ei hakka. Samuti tuleb korralikult läbi mõelda, kuidas kodukontorites ja muudes sellistes oludes on kaitstud kliendisaladus.  

 

Milliseid valikuid oma karjääri edendamiseks ja potentsiaali realiseerimiseks soovitaksid teha naistel, kes täna alustavad oma tööd advokaadibüroos?  

 

Ennekõike tuleb julgeda unistada. Oma unistuse elluviimiseks peab olema valmis tegema palju tööd ning ei maksa väga heituda sellest, mida teised parasjagu arvavad. Võimalusel tuleks vältida iseendaga konflikti sattumist, nii eesmärkide kui tegevuse osas, sest see väsitab. Sobivate väärtushinnangutega inimeste ära tundmine ning nendega koos tegutsemine on väga oluline. Sel juhul on oluliselt vähem vaidlusi ning energia kulub õigesse kohta.