Javascript is required

Naised advokaadibüroode tipus: Alice Salumets

Alice Salumets on advokatuuri liige alates 2001. aastast. Täna on ta Rödl & Partner Advokaadibüroo juht, samuti partner ülemaailmses konsultatsiooniettevõttes Rödl & Partner. Lisaks on Alice Rödl & Partner Eesti maajuht.  Alice on pikka aega panustanud advokatuuri toimimisse aktiivse kutsesobivuskomisjoni liikmena. Vabal ajal võib Alice’it sageli leida  tenniseväljakult.   

 

Millises õigusvaldkonnas Sa praegu tegutsed?

Igapäevaselt tegutsen täna peamiselt kolmes valdkonnas: äriõiguse, tehingute ja maksuõiguse alal. Viimane on valdkonnana juurde tulnud just tänu minu töötamisele Rödl & Partneris, kuna maksuõigus on Rödl & Partneris ülemaailmselt eraldi väga oluline nõustamisvaldkond.

Mulle meeldib väga töötada Rödl & Partneris, kuna selle üksused asuvad  50 riigis üle maailma ning selle kaubamärgi all tegutsevad lisaks advokaatidele ka maksunõustajad, audiitorid, finantsnõustajad ja raamatupidajad. Tänu Rödl & Partnerile on ka meie Eesti advokaadibüroo klientideks peamiselt globaalse haardega ettevõtted, mis tähendab, et me oleme tihti kaasatud ülepiirilistesse projektidesse.

 

Milline on olnud Sinu teekond partnerluseni oma praeguses büroos? 

Enamus minu tööalasest karjäärist on olnud ühel või teisel viisil seotud Rödl & Partneriga. Esimene kokkupuude oli 2005. aastal, kui tollane Alvini Advokaadibüroo, kus ma siis tegutsesin, alustas koostööd Rödl & Partneriga Eestis. See võimaldas mul saada ka esimesed koostöökogemused audiitorite ja raamatupidajatega ning tõi arusaamise, et finantsteadmiste omamine on vajalik selleks, et saada heaks nõustajaks ettevõtetele.

Esmakordselt saingi partneriks Alvin Rödl & Partner Advokaadibüroos – selle eest suur tänu kolleegidele Ain Alvinile ja Toomas Tammele, kes mulle sellise pakkumise tollal tegid.

Advokaaditöös tekkis paus, kui 2010. aastal kutsuti mind tööle Rödl & Partner Peterburi büroosse. Peterburis ootas mind ees minu jaoks täiesti uus kogemus, mis sundis mind mugavustsoonist välja tulema ning uusi oskusi õppima  – minu ülesandeks oli ehitada üles uus turg. Seal töötades sain ma aru, et ma ei soovi olla lihtsalt hea spetsialist või töötaja, vaid soovin võtta endale lisaks ka juhtimisvastutust.

Advokaaditöö juurde tulin tagasi 2013. aastal ning olen sellest ajast juhtinud Rödl & Partner Advokaadibürood. 2021. aastast alates olen lisaks ka partner Rödl & Partneris.

 

Mis on partneri positsiooni väärtused Sinu jaoks? 

Partneriks olemine ja büroo juhtimine on andnud minu jaoks võimaluse kujundada töökeskkonda ja töökultuuri. Minu jaoks on väga tähtis hea töökeskkond ja töökultuur, mis väärtustab iga kolleegi ja annab kõigile võimaluse areneda. Petter Anker Stordalen, Norra investor ja ettevõtja, on väga hästi öelnud: „Cash is not the King; The Culture is the King“. Partnerina ongi mul võimalik meie büroos head töökultuuri luua ja ma pean seda kõige olulisemaks väärtuseks selle vastutusrikka positsiooni juures.

 

Miks on Sinu arvates Eesti suuremate advokaadibüroode juhtide seas keskmiselt vaid 25 % naisi, kuigi töötajatest on keskmiselt 49 % naised? 

Ma nõustun vandeadvokaat Kadri Kallasega, kes oma intervjuus siinsamas blogis tõi välja, et naisjuhtide vähesuse põhjused on ajaloolised ning et traditsioonilised soorollid ja eelarvamused on kahjuks Eestis visad kaduma.

Kui jälgida avalikku meediaruumi Eestis, siis see armastab paljuski ainult mehi – ja seda ka advokaatide osas. Meediat jälgides võib jääda ekslik mulje, et Eestis ongi ettevõtjate ja oma valdkonna spetsialistide seas enamuses mehed. Seetõttu on väga tervitatav Eesti Advokatuuri algatus tutvustada juhipositsioonil naisi advokaadibüroodes ning seeläbi tõsta teadlikkust nii advokatuuris kui ka Eesti ühiskonnas tervikuna.

 

Kas naiste osakaalu tõstmine advokaadibüroode juhtimises on Sinu arvates oluline?

Naiste osakaalu tõstmine advokaadibüroode juhtimises on kindlasti väga oluline ja seda eriti ressursi ja jätkusuutlikkuse valguses. Me peame andma noortele kolleegidele selge signaali ja perspektiivi, et valdkonna juhiks ja partneriks saamisel on reaalsed ja võrdsed võimalused nii naistel kui ka meestel.

 

Kas oled kogenud seda, et klient valib bürood naispartnerite olemasolu järgi või kas on ette tulnud olukordi, kus kliendi ootustele vastab paremini just naissoost partner või advokaat? Aga vastupidi? 

Sooline tasakaal ja ka vähemuste kaasamine muutub üha tähtsamaks. Paljudele klientidele, eriti rahvusvahelistele ettevõtetele, on nõustaja valimisel üheks kriteeriumiks sooline tasakaal. See on üha laienev trend maailmas, mis kindlasti varem või hiljem muutub oluliseks ka Eesti ettevõtlusmaastikul.

 

Milline on Sinu büroo suhtumine soolise tasakaalu saavutamisse või hoidmisse juhtimise tasandil? 

Meie advokaadibüroos on hetkel sooline tasakaal naiste poole kaldu ning pikemas perspektiivis on see midagi, millega me peame teadlikult tegelema.

 

Mida saaks advokaadibürood, advokatuur ja ühiskond laiemalt teha, et tõsta naiste esindatuse taset advokaadibüroode juhtimises ja osanike hulgas? 

Naiste esindatuse tõstmisel on tähtis roll nii naistel endil kui ka meestel. Tänased advokaadibüroode partnerid (nii naised kui ka mehed) peaksid teadlikumalt panustama mentorlusse, eesmärgiga suunata ja arendada kolleegide professionaalset karjääri. Igaühest ei pea saama juhti või partnerit, kuid see võimalus ja teekond peab kõigile avatud olema.

Teadlikkuse tõstmisel on oluline roll ka advokatuuril, kes esindusorganina saab kujundada teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse osas nii oma liikmete seas kui ka ühiskonnas tervikuna. Käesolev blogi on hea esimene samm, kuid sellega ei tohiks piirduda.

 

Milliseid valikuid oma karjääri edendamiseks ja potentsiaali realiseerimiseks soovitaksid teha naistel, kes täna alustavad oma karjääri advokaadibüroos?  

Oma karjääri planeerimisel on oluline olla teadlik sellest,  mida sa soovid saavutada ja kuhu sa soovid oma karjääris liikuda. See nõuab eneseanalüüsi ning ka valmidust aktsepteerida, et erinevates eluetappides võivad eesmärgid ja sihid muutuda. Kui on selge, kuhu sa soovid liikuda, siis järgmiseks sammuks on kaardistada, millised sammud ja oskused on selleks vajalikud. Viimaseks soovituseks on leida endale mentor, kes ei pruugi olla ainult oma büroo partner või valdkonnajuht.