Javascript is required

MTÜ Lastekaitse Liit korraldab koostöös Eesti Advokatuuriga seminari „Samal poolel – lapse poolel“

Lastekaitse Liidu eestvedamisel ning koostöös Eesti Advokatuuriga toimub täna Tallinna Ülikoolis seminar „Samal poolel – lapse poolel“, kus üle 100 lastekaitsetöötaja ning oma ala spetsialisti arutab laste õiguste teemal.  Seminaril teeb teiste seas ettekande vandeadvokaat Alan Biin teemal „Lapse ärakuulamine menetluses – advokaadi vaatenurk“ ning temaatilises paneelis osalevad vandeadvokaadid Eha Lillsaar, Li Uiga, Senny Pello, Ene Ahas ja advokaat Helen-Lumelille Tomberg. Seminar viiakse läbi Justiitsministeeriumi toel projekti „Hea nõu lastega peredele“ raames.

Info programmi kohta on leitav siit.

Oleme ju kõik samal poolel – lapse poolel!