Javascript is required

Mälestame kauaaegset Paide advokaati Enno Palumetsa

In memoriam

 

E N N O    P A L U M E T S

05.07.1940  –  31.08.2020

 

Augustikuu viimasel päeval lahkus meist kauaaegne Paide advokaat Enno Palumets.

Enno Palumets sündis Valgamaal, Helme talupidajate perekonnas ning vanematekodust oli ta ilmselt saanud kaasa talupojale omase töökuse, aktiivse ellusuhtumise ja oskuse korraldada vajalike asju oma eesmärke realiseerimiseks. Kooliteed alustas ta Tõrvas ja 1958 lõpetas seal ka keskkooli. Aastatel 1958-1960 õppis ta Tallinna Ehitus- ja Mehaanika Tehnikumis, misjärel töötas mitmetes ehitusettevõtetes Valgas ja Tartus. 1964-1965 oli ta Tartu Ehitusvalitsuse kehakultuuri metoodik ning jätkas õppimist TRÜ õigusteaduskonnas kaugõppe üliõpilasena, kuid III kursuselt toodi ta üle statsionaarsele õppele õigusteaduskonda. 1967. aastal õigusteaduskonna poolt antud iseloomustuses rõhutati, et ta oli TRÜ spordiklubi juhatuse liige, paistis silma andeka organisaatorina, kes täitis saadud ülesandeid suure vastutustundega ning oli ka teaduskonna võrk– ja korvpallimeeskonna liige. Nende spordialadega, eriti võrkpalliga, tegeles Enno Palumets jätkuvalt, millele talvel lisandusid Otepää suusarajad ning samuti aktiivne tegevus suvekodu ehitamisel ja hooldamisel. Kuid samas tuleb rõhutada, et Enno Palumets hindas kõrgelt ka nn. vaimset sporti, ta oli Järvamaa Bridzi Seltsi asutaja ning tuntud kui selle ala aktiivne võistleja.

4. augustil 1967. aastal rahuldas Advokaatide Kolleegiumi Presiidium Enno Palumetsa avalduse ja ta võeti stazöörina (palk 75 rubla) Tallinna I Õigusnõuandlasse, kusjuures tema juhendajaks määrati advokaat Endel Lio, kes oli ka AKP juhatuse liige. Juhendaja iseloomustas stazööri kui viisakat, kultuurse käitumise ja distsiplineeritud ning piisavate teadmiste ja kogemustega ning sobilik advokaadi kutsetööks ja palus rahuldada stazööri palve võtta vastu Advokaatide Kolleegiumi liikmeks ja suunata tööle Paide õigusnõuandlasse. EAK Presiidium otsustas 6. septembril 1967 võtta Enno Palumets vastu EAK liikmeks ja advokaadina määrata tema töökohaks 1. oktoobrist 1967 Paide Õigusnõuandla. Kuid juba 19. aprillil 1969 otsustas EAK Presiidium määrata advokaat Enno Palumets Paide Õigusnõuandla juhataja kohusetäitjaks alates 1. juulist 1969 ja vabastades sama kuupäevaga Raimond Luide tema pensionile minekuga.

Aastal 1967 abiellus Enno Palumets Paide arst-stomatoloogi Aili-Ebe Palumetsaga, perekonnas sündis kaks tütart, Kaie ja Tiia Palumets.
Advokaadi ja Paide õigusnõuandla juhatajana autasustati teda heade töötulemuste eest korduvalt EAK Presiidiumi poolt aukirjade ja rahaliste preemiatega ning ta valiti EAK üldkoosolekul Advokaatide Kolleegiumi juhatuse liikmeks kahel korral (1981, 1984). Enno Palumets oli ka aktiivne ühiskondlikus töös, olles Paide Rajooni Seltsimehelike kohtute Ühiskondliku Nõukogu esimees. Paide RSN Täitevkomitee autasustas teda 5. veebruaril 1986 oma aukirjaga ning tähelepanuväärne on Enno Palumetsale NSVL Justiitsministeeriumi Kolleegiumi ja Riigiasutuste Töötajate Ametiühingu Keskkomitee poolt 15. oktoobril 1984 antud a u k i r i.

20. veebruaril 1992 andis Enno Palumets Eesti Advokatuuri vandeadvokaadi vande.
28. detsember 1993 registreeriti Järva Maakonna  ettevõtluse registris AS  Advokaadibüroo Enno Palumets, mille ta 2. juulil 1996 registreeris ümber OÜ Advokaadibüroo Enno Palumets.
1. novembril 2008 esitas ta avalduse ning 2. detsembril 2008 Eesti Advokatuuri juhatus arvas Enno Palumetsa Eesti Advokatuurist välja seoses pensionile jäämisega.

Avaldame lahkunu lähedastele siirast kaastunnet. Meie mälestustesse jääb Enno Palumets sõbraliku, soliidse, abivalmi ja tagasihoidliku kolleegina.

 

Kaido Pihlakas, emeriitadvokaat, reservkapten

EESTI ADVOKATUURI JUHATUS