Javascript is required

Lapse parimad huvid fookuses

MTÜ Lastekaitse Liit

PRESSITEADE

19.09.2014

 

Lapse parimad huvid fookuses

Täna toimub MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel Tallinnas Hopneri majas rahvusvaheline seminar „Lapse parimad huvid“, millele koguneb üle 130 lastekaitsetöötaja üle Eesti.

Tegu on järjekorras kolmanda tasuta seminariga õigusalaste seminaride sarjast „Samal poolel – lapse poolel“, mis on suunatud lastekaitsetöötajate pädevuse tõstmisele, ning mida MTÜ Lastekaitse Liit korraldab koostöös Eesti Advokatuuri ja Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudiga.

On suur rõõm näha, et lastekaitsetöötajate huvi antud teema vastu on nii suur. Lapse õigus tema parimate huvide esikohale seadmisele on 20. novembril 25-aastaseks saava ÜRO Lapse õiguste konventsiooni üks aluspõhimõte. Lastel on täiskasvanutest väiksem võimalus oma huvide eest seista ning seega peavad lapsi mõjutavate otsuste tegijad selgelt nende huvidest teadlikud olema,” rõhutas MTÜ Lastekaitse Liit juhataja Martin Medar.

Seminaril käsitletakse lapse parimate huvide temaatikat eri vaatenurkadest, ettekanded teevad oma ala tunnustatud spetsialistid lastepsühhiaater Piret VisnapuuBernadt, Nõmme LOV lastekaitse peaspetsialist Kati Valma, Ida-Soome Ülikooli lapse õiguste professor Suvianna Hakalehto-Wainio, advokaadid Ene Ahas, Helen Hääl ja Senny Pello.

Ühtlasti tutvustatakse seminaril MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel eesti keelde tõlgitud ÜRO Lapse Õiguste Komitee üldkommentaari nr. 14, mis käsitleb lapse õigust tema parimate huvide esikohale seadmisele (lapse õiguste konventsiooni artikkel 3 par. 1). „Pidasime käesoleva üldkommentaari tõlkimist vajalikuks, kuna see annab raamistiku lapse parimate huvide hindamiseks ja väljaselgitamiseks, ” toonitab Medar ja lisab: ”Oluline on pidada meeles, et iga üksikotsuse puhul peab aga lapse parimaid huve hindama ja väljaselgitama kõnealuse lapse konkreetsete asjaolude valguses.”

Üldkommentaari nr. 14 eesmärk on tagada, et riik rakendaks ning austaks lapse parimaid huve. Samuti defineerib see nõuded, mida tuleb vastavalt arvesse võtta, eriti kohtu- ja haldusotsustes, kuid ka teistes last puudutavates tegevustes, ning lapsi üldiselt või lapsi teatud grupina puudutavate seaduste, poliitikate, strateegiate, programmide, plaanide, eelarvete, seadusandlike ja eelarveliste algatuste vastuvõtmise kõigis etappides. Komitee eeldab, et käesolevast üldkommentaarist juhinduvad kõik isikud, kes peavad tegema lastega seotud otsuseid, kaasa arvatud vanemad ja hooldajad.

Seminari korraldamist toetab Justiitsministeerium projekti „Hea nõu lastega peredele“ raames. Üldkommentaar nr 14 mitteametliku tõlke koostamist toetas Sotsiaalministeerium läbi Hasartmängumaksu Nõukogu.

 

Info: Martin Medar

MTÜ Lastekaitse Liit juhataja

55 694 365