Javascript is required

Kutse Eesti Advokatuuri Üldkogule

Head advokatuuri liikmed!

Kutsume Teid Eesti Advokatuuri Üldkogule, mis toimub
28. märtsil 2014. a algusega kell 10.00 Sokos Hotel Virus.

Üldkogu päevakord:

1.      Eesti Advokatuuri esimehe ettekanne
2.      Eesti Advokatuuri 2013. aasta eelarve täitmise aruanne
3.      Eesti Advokatuuri majandustegevuse aastaaruanne ja revisjonikomisjoni aruanne
4.      Eesti Advokatuuri 2014. aasta eelarve
5.      Sõnavõtud
6.      Otsuste vastuvõtmine
7.      Ülevaade aukohtu tegevusest 2013. aastal

Palume  advokaadibüroo pidajatel üldkogu kokkukutsumise teade edastada kõigile advokaadibüroos tegutsevatele advokaatidele. 

 

Lugupidamisega
Eesti Advokatuuri juhatus