Javascript is required

Kutse Eesti Advokatuuri juubeliüritustele

 

Kogunemine õhtusele pidulikule vastuvõtule kell 18.30-19.00.

Palume ürituse alguseks täpselt kohal olla. Riietus: pidulik

 

Oma osavõtust palume teatada telefonil 662 0665 või e-posti aadressil advokatuur@advokatuur.ee hiljemalt 2. juuniks 2014.

Palume arvestada, et peale teatamistähtaega ei ole võimalik üritustele registreeruda. Kõnekoosolekul osalejate arv on piiratud.

                                   

      

 

 

Eesti Advokatuuri 95. juubelile pühendatud kõnekoosolek „Inimene e-riigis“

 

AEG:    12. juuni 2014. a

KOHT: Auditoorium Maximum, Tallinna Ülikool (Narva mnt 29, õppehoone Astra)

TEEMA: Viimased 20 aastat on inimkonda muutunud rohkem kui 200 aastat enne seda. Arvutite ja elektronside areng on tohutult avardanud meie tegevusruumi ja tõstnud elutempot. Riigid käivad muutustega kaasas ja üha enam „riiklikke teenuseid“ osutatakse virtuaalselt, interneti vahendusel. Eesti on neis arengutes esirinnas.

Eesti Advokatuuri 95. juubelil küsime, milline on kodaniku seisund e-ühiskonnas? Milline on advokaadi seisund? Kas virtuaalne riik on lihtsam, odavam ja ohutum kui pärisriik? Kas kodanik saab e-riigis hakkama ilma kutseliste õigusnõustajate ja eestkõnelejateta?

 

AJAKAVA:

10.00 – 10.30      Eesti Advokatuuri esimehe kõne

10.30 – 11.30      I paneeldiskussioon: IT avalikus halduses ja õigusemõistmises

                            Taavi Kotka, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, side ja riigi infosüsteemide asekantsler

                            Peeter Koppel, SEB Pank, privaatpanganduse strateeg

                            Villu Kõve, Riigikohus, kohtunik

                            Ants Nõmper, Eesti Advokatuur, vandeadvokaat

Avalikud teenused kolivad internetti, ka kohtupidamine sõltub üha enam tehnoloogiast. Vaatame, kuidas IT on õigusemõistmist ja advokaaditööd mõjutanud. Küsime, kas e-riik ja e-Euroopa Liit annavad kokkuhoidu ja muudavad inimeste elu lihtsamaks?

11.30 – 12.00      Kohvipaus

12.00 – 13.00      II paneeldiskussioon: Pihisaladus 21.  sajandil

                             Andres Anvelt,  justiitsminister

                             Dan Bogdanov, Cybernetica AS, projektijuht

                             Uno Lõhmus, endine Euroopa Kohtu kohtunik

                             Jaanus Tehver, Eesti Advokatuur, vandeadvokaat

Elame 21. sajandil, kuid advokaadisaladuse regulatsioon pärineb 19. sajandist. Advokaadi ja kliendi vahelise suhtluse saladus ei ole advokaadi privileeg, vaid kehtib kliendi ja laiemalt kogu tsiviilühiskonna huvides. Murdmatuid tehnoloogiaid ei ole olemas ja tekib küsimus, kui palju peaksid advokaadid saladuse hoidmisse investeerima.

13.00 – 14.00      III paneeldiskussioon: Kui õigust mõistavad robotid

                             Rain Laane, ITL, Microsofti Balti regiooni juht

                             Jaan Aru, Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituudi ja Avaliku Õiguse Instituudi doktorant, ajuteadlane

                             Eerik Kergandberg, Riigikohus, kohtunik

                             Hannes Vallikivi, Eesti Advokatuur, vandeadvokaat

Vaatame veel kaugemale tulevikku ja arutleme selle üle, millised muutused võivad õigusemõistmises toimuda lähema 10-15 aasta jooksul. Tehniline valmisolek ulmemenetlusteks on juba täna olemas. Kõige selle juures ei tohi ära unustada menetluses osalevat inimest.

 

*Ajakava ja esinejate osas on võimalikud muudatused.