Javascript is required

Konkurss rahvusvahelise kaitse menetluses ja sellele järgnevas halduskohtumenetluses riigi õigusabi osutajate leidmiseks

Austatud advokatuuri liikmed

 

Vastavalt Eesti Advokatuuri juhatuse 31.08.2015. a otsusele kuulutab advokatuur välja konkursi rahvusvahelise kaitse menetluses ja sellele järgnevas halduskohtumenetluses (haldusasjades) riigi õigusabi osutajate leidmiseks.

Konkursil osalemiseks vajalike dokumentide esitamise tähtaeg on 14.09.2015. a kell 12.00.

 

Konkursil osalemiseks vajalikud juhised ning tingimused leiate manuses olevast konkursi dokumentatsioonist.

Riigi õigusabi rahvusvahelise kaitse menetluses tingimused ja lepingu projekt_31.08.2015

Tasude ja kulude korra Lisa 2_31.08.2015

 

Lisainfo:

Kristel Voltenberg, kantsler
Eesti Advokatuur
Rävala pst 3, Tallinn
Tel: 662 0665
E-post: Kristel.Voltenberg@advokatuur.ee