Javascript is required

Kolm Tartu Ülikooli magistranti pälvisid Ida-Virumaa õigusstipendiumi

Pressiteade

10. oktoober 2013

 

 

Kolm Tartu Ülikooli magistranti pälvisid Ida-Virumaa õigusstipendiumi

Advokatuuri, Prokuratuuri ning Justiitsministeeriumi poolt Tartu Ülikooli tudengitele välja pandud Ida-Virumaa õigusstipendiumid pälvisid tänavu Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistriõppe esimese aasta üliõpilased Liisa Paltsar ja Mari-Liis Mererand ning magistriõppe teise aasta üliõpilane Siim Avikainen.

 

„Kolmandat korda läbi viidud stipendiumikonkurss on näidanud oma elujõulisust – mitmed stipendiaadid on juba asunud tööle õigusvallas Ida-Virumaal ning käesoleva aasta võitjate näol ootame neile kindlasti lisa. Järgmisel konkursil, mis toimub 2014. aastal, võiksid komisjoni ettepanekul osaleda ka avatud ülikoolis õppivad tudengid. Taotluste hindamisel võiks edaspidi viia läbi ka suulise vooru, et saada parem ülevaade stipendiaatide eesmärkidest ja motiveeritusest. Komisjon teeb kindlasti vastavad ettepanekud justiitsministrile,“ ütles stipendiumikomisjoni esimees, advokatuuri kantsler Kristel Voltenberg.

Varasemate aastate stipendiaatidest töötab näiteks Sigrid Nurm Narva kohtumajas konsultandina, Kersti Heide on kandideerimas kohtunikukandidaadi kohale. Maria Lõbus töötab Tartu halduskohtu Jõhvi kohtumajas konsultandina. Anneli Teelahk on ametis Narva advokaadibüroos Narlex ning on advokatuuri juhatuse otsusega lubatud ka vandeadvokaadi abi eksamile.

Stipendium sündis 2010. aasta kevadel kokku tulnud töögrupi ettepanekust luua advokatuuri juurde sihtkapital, millega saab motiveerida õigusteadust õppivaid magistriõppe üliõpilasi asuma tööle Ida-Virumaa piirkonda.

Stipendiaatidel on konkursi tingimustest tulenevalt kohustus lõpetada magistriõpingud ja asuda pärast seda tööle advokaadi, prokuröri abi, kohtunikukandidaadina või kohtunikuna Ida-Virumaal. Õpingute katkestamisel enne ülikooli ametlikku lõpetamist või eksmatrikuleerimise korral tuleb stipendium täies ulatuses tagasi maksta.

Stipendiumikomisjoni kuuluvad komisjoni esimehena Eesti Advokatuuri kantsler Kristel Voltenberg, Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonna järelevalve ja õigusteeninduse talituse nõunik Liisi Pars, Viru Maakohtu esimees Anne Palmiste, Viru Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Margus Gross ning Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonna järelevalve ja õigusteeninduse talituse nõunik Gunnar Vaikmaa.

 

 

Lisainfo:

Kristel Voltenberg

Eesti Advokatuuri kantsler

Tel: 662 0665

E-post: kristel.voltenberg@advokatuur.ee