Javascript is required

Karjäärimessilt: Noortel on suur huvi advokaaditöö vastu

Vasakult Grete Kirsimaa, Leen Eenpalu, Indrek Sirk, Imbi Jürgen, Toomas Taube, Piret Jesse.

 

Oktoobri alguses toimus Tartus Dorpati konverentsikeskuses Tartu Ülikooli õigusteaduskonna karjäärimess, kus oli esindatud ka Eesti Advokatuur. Tegemist oli esmakordse omataolise foorumiga, mis tõi kokku juuratudengid ja erinevad õigusala tööandjad. Oma muljeid ja kogemust sündmusest jagavad messil advokatuuri esindanud vandeadvokaadid Imbi Jürgen, Indrek Sirk, Toomas Taube, advokaat Grete Kirsimaa ning kantsler Leen Eenpalu.

Karjäärimess oli hea võimalus üliõpilastega tutvuda ja õppida, mis neid päriselt huvitab. „Noorte karjäärimess oli tõeliselt positiivsete emotsioonidega, rahvarohke ja sisutihe sündmus,“ rõõmustas advokatuuri aseesimees Imbi Jürgen. Tema sõnul on tähtis teada, mida noored advokatuurist ja advokaadi ametist teavad, mida mitte, ning mis neis huvi äratab.

„Minu kogemus näitab, et õigusüliõpilaste huvi advokaadikutse vastu on suur, kuid teadmised advokaadiks saamise teekonnast ja igapäevatööst üsna napid,“ ütles Jürgen. See oli tema sõnul silmatorkav eriti bakalaureuse astme tudengite seas.

Advokatuuri otsus karjäärimessil osaleda oli kindlasti õige. „Saime võimaluse selgitada, kuidas advokaadiks saadakse, tutvustada organisatsiooni ja tuua seda noortele lähemale – seda rolli ei täida advokaadibürood meie eest,“ märkis aseesimees. Jürgeni sõnul saab advokatuur esindada ka väiksemaid büroosid, kel pole võimalik messidel osaleda, ning seega näidata advokaadi elukutset kogu oma mitmekesisuses.

 

Ülikooli roll on anda noortele mõtlemisoskus

Kutsesobivuskomisjoni liige Toomas Taube märkis, et advokatuuri peamine tõmbenumber messil oli võimalus teha näidise vormis läbi advokaadieksami test.  „See paelus paljusid tudengeid ja pakkus äratundmisrõõmu ka meie kolleegidele advokaadibüroodest,“ lausub ta. Taube sõnul olid testitulemused üllatavad. „Muljet avaldas, et leidus ka teise kursuse tudengeid, kes sooritasid näidiseksami väga edukalt,“ selgitab ta.

Taube arvates on ülikooli peamine roll anda noortele hea mõtlemisoskus ja tugevad baasteadmised, konkreetsete sätete ja töövõtete valdamine kujuneb juba edaspidise töö tulemusel. „Advokaaditöös on oluline kiire reageerimisvõime ja keskmisest kõrgem stressitaluvus, kuivõrd klientide ootused on tihtilugu hektilised,“ ütles ta.

 

 Noortega vestlemine mõjus värskendavalt

 „Noortele tagasiside andmisest kasvasid välja huvitavad vestlused, mille käigus saime anda nõu ning nende mõttemaailma paremini tundma õppida,“ ütles kantsler Leen Eenpalu. Advokatuuri esindajatele tõi võimalus noortega mõtteid vahetada argipäeva elevust. „Meie inimesed karjäärimessil olid ühel meelel, et noortega suhtlemine annab energiat, sunnib mõtestama advokatuuri rolli ja aitab ennast kõrvalt näha,“ jätkas Eenpalu.

“Positiivselt üllatas, et väga suur hulk tudengeid haaras väga julgelt võimalusest sooritada advokaadieksami testi. 

Huumoriga võib öelda, et kolleegid advokaadibüroodest nii julged  ei olnud,” märkis advokaat Grete Kirsimaa, kes samuti karjäärimessil kohapeal oli.

Lisaks advokatuurile olid messil loomulikult esindatud paljud suuremad Eesti advokaadibürood. Samuti kohtud, prokuratuur, justiitsministeerium ja teised riigiasutused. Toimusid erinevad töötoad ja ettekanded ning põnev vestlusring, kus vandeadvokaat Indrek Sirk, peaprokurör Lavly Perling ja Viru Maakohtu esimees Astrid Asi selgitasid, miks on hea olla advokaat, prokurör või kohtunik.

Vandeadvokaat Indrek Sirk andis debatis ilmeka ülevaate advokaaditöö olemusest, plussidest ja väljakutsetest. „Advokatuur sobib inimesele, kes on ettevõtlik, soovib sõltumatust ning võimalust oma tööaega ise planeerida,“ sõnas Sirk. Ta soovitas noortel enne advokaaditööle asumist kaaluda töötamist mõnes riigiametis. „Näiteks politseinikuna töötamine võimaldab tunda päris elu hõngu ning aru saada, kuidas süsteemid töötavad,“ selgitas Sirk. Olulised teemad olid veel kutse-eetika ja väärtused, millest tasub advokaadi sõnul alati lähtuda. Vestlusring oli sisukas, käsitles erinevaid vaatepunkte ning aitas tudengitel selgust saada, milline amet võiks neile paremini sobida. Debatt on järelvaadatav Tartu Ülikooli Televisiooni kodulehel www.uttv.ee.

 

Advokaatidest doktorandid presenteerisid oma doktoritöö kavandeid 

Messil oli põnev väljapanek õigusteaduskonna doktoritööde kavanditest, millest kaheksa autoriks on advokatuuri tegev- või peatatud liikmed: Kadri Härginen, Sander Kärson, Gea Lepik, Heili Püümann, Hannes Vallikivi, Anne Veerpalu ja Maris Vutt. Kärt Pormeister tutvustas messil oma väitekirja teemal „Geeniandmete kasutamine teaduses“, mille eesmärk on tuua rohkem läbipaistvust geeniandmete töötlemise protsessi. Doktoritööde teemadega saab tutvuda siin.

Oli näha, et ka tudengid jäid sündmusega väga rahule. Noorte sõnul oli see hea võimalus oma silmaringi avardada ja tutvuda erinevate õigusvaldkonna väljavaadetega. Õigustudengid väljendasid heameelt, et said tutvuda paljude eri praktikavõimalustega ning et messil olid esindatud ka asutused, mille peale polekski esialgu osanud karjäärivalikuid kaaludes mõelda.

 

 

Õigusteaduskonna karjäärimess toimus 4. oktoobril Tartus Dorpati konverentsikeskuses. Sündmus tõi kokku õigusvaldkonna töö- ja praktikakohtade pakkujad üle Eesti ning juuratudengid Tartust ja Tallinnast. Karjäärimessi korraldas Tartu Ülikooli õigusteaduskond.